Konfransier Kari SlaatsveenHarald Vaagaasar Nikolaisen klar til å ta imot de 500 påmeldte til konferansen.Jan Tore SannerJan Tore SannerHarald Vaagaasar NikolaisenHarald Vaagaasar NikolaisenForfatter Ottar JulsrudKjetil Trædal ThorsenValgerg Svarstad HauglandBjørn Simensen

Mange ville feire Statsbygg

Statsbygg kan i 2016 feire sitt 200-årsjubileum – og det er en jubialnt som er sprekere enn noen gang – og mange ville være med på jubileumskonferanse i Oslo Kongressenter onsdag.

Den første bygge- og eiendomsadministrasjon i Norge var knyttet til militære bygninger og anlegg. De sivile bygningene var ikke under noe faglig tilsyn før det i 1794 ble ansatt en bygningsinspektør for de offentlige bygninger i og omkring Christiania. Men etter 1814 var det et ønske om å gjennomføre en fastere ordning i den offentlige byggevirksomheten, og i 1816 ble det ved Kongelig resolusjon oppnevnt en bygningskyndig konsulent for de offentlige bygninger, bergråd Christian Collett. Denne stillingen er den egentlige opprinnelsen til den bygge- og eiendomsadministrasjon som gjennom forskjellige organisasjonsformer fører fram til Statsbygg som vi kjenner i dag. Dette er en jubilant som har vært gjennom enorme endringer opp gjennom årene.

Dette var det også mange som ville være med å markere i Oslo. 500 personer var påmeldt jubileumskonferansen, hvor man fikk høre mer om både fortidens og fremtidens Statsbygg,