Mange spekulerer i bolig

Fra flere steder i Norge kommer nå meldinger om at mange spekulerer i oppkjøp av ikke ferdigstilte boliger. Slik markedsutviklingen har vært har fortjenesten vært svært god for enkelte. Stavanger Aftenblad skriver bl a om en rekke tilfeller i Stavanger og Sandnes. I følge avisen har en tredjedel av 90 selveier blokk-leiligheter som ble annonsert for salg i Sør-Rogaland vært rene resalg. Det vil si at boligkjøperen selger før ferdigstillelsesdato.

I følge avisen er det meste ren spekulasjon. Stavanger Aftenblad nevner en rekke eksempler hvor spekulanten har mer enn 100 000 kron er netto på dette, ja, noen har tjent langt mer. Det kan stilles mange spørsmål til denne fremgangsmåten. Rent moralsk kan det stilles spørsmål om det er rett at spekulanter skal heve prisen ved å lage et kunstig marked. Og for de som bygger husene er det selvsagt et tankekors at det er helt andre som sitter igjen med den store fortjenesten. Etter innsats er jo fortjenesten enorm for spekulantene. Ofte kreves kun 10 prosent av salgssummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtakelse. Med dagens rentekostnader og med dagens etterspørsel er også risikoen liten. Nå hevder eiendomsmeglere at entreprenørene har oppdaget denne utviklingen og at de har spisset sine priser.