Mange med kjøre- og hviletidsfeil

- 26 prosent av de 2 928 kontrollerte førerne fikk påpekt feil når det gjelder hviletid, kjøretid eller bruk av fartsskriver. Dette ser vi svært alvorlig på, sier Arild Netland i Statens vegvesen.

Statens vegvesen gjennomførte nærmere 70 kjøre- og hviletidskontroller over hele landet i perioden 31/10 3/11. Av de 773 førerne som ble registrert med feil eller uregelmessigheter ble 54 anmeldt. 92 fikk påpekt feil som ble rapportert inn til videre oppfølging. På kontrollene fokuserte Statens vegvesen også på viktigheten av å stoppe og sove når man blir trøtt. Blir man søvnig bak rattet er det bare en ting som hjelper: Å stoppe og sove. Samtidig har vi minnet sjåførene om at å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene ikke er noen garanti for ikke og sovne. En undersøkelse viser også at de som ofte eller regelmessig bryter kjøre- og hviletidsbestemmelsene har mye større fare for å sovne bak rattet enn de som følger reglene. - Vi har fått positive tilbakemeldinger fra sjåførene på at vi har kombinert kontrollene med informasjon, så det vil vi helt sikkert gjenta, sier Netland.