Hans Martin Moxnes direktør EBA Vestenfjelske. Foto: Arve Brekkhus

Hans Martin Moxnes direktør EBA Vestenfjelske. Foto: Arve Brekkhus

Mange læreplasser i vest, men mangler lærlinger

– Vår store utfordring er ikke å skaffe læreplasser, men mange nok ungdommer til å fylle dem, sier EBA Vestenfjelske-direktør Hans Martin Moxnes.