Målrettet arbeid nytter

To viktige statistikker for hvert sitt område innen byggenæringen ble kjent tirsdag - ulykkestallene til den største byggherren i næringen - og det totale lærlingeinntaket. Begge disse oversiktene kunne vise til en positiv utvikling - og understreker viktigheten av å fokusere på målrettet arbeid over tid.

Det var en periode Statens vegvesens prosjekter opplevde flere alvorlige ulykker - også dødsulykker. Tirsdag kunne vegdirektør Terje Moe Gustavsen fortelle at etaten for første gang i historien ikke har hatt dødsulykker på sine anlegg. Man skal være forsiktig med å si man er fornøyd med HMS-tall når det forekommer alvorlige ulykker – men at man for første gang har klart å unngå dødsulykker på Vegvesenets mange anlegg, er en milepel. Nå er det likevel flere ulykker som kan føre til varige mèn hos arbeidere som har vært tilknyttet etatens anleggsplasser – og det er 36 personskader med mer enn ti fraværsdager og 37 personskader med mindre enn ti fraværsdager. Tendensen er likevel klar, det er en bedring innen HMS-utviklingen hos landets største landbaserte byggherre – og det i en tid aktvitetsnivået aldri har vært høyere.

Dette vitner om at innsatsen som over tid er lagt ned rundt det viktige HMS-arbeidet gir resultater. Det skal både byggherren selv og entreprenørene tilknyttet de mange prosjektene ta til seg. Man har over tid prioritert dette arbeidet stadig høyere – og flere nye tiltak er testet ut – og med stadig strengere krav fra byggherren og bedre oppfølgning nedover i kjeden – vil dette bidra til en bedring. Nå kan man aldri ta en pause fra HMS-arbeidet – og man kan ikke være tilfreds før antall alvorlige skader er nede på null. Her er det fortsatt et godt stykke arbeid igjen før man begynner å nærme seg målet. Nå er det viktig å fortsette det gode arbeidet – og man må bruke erfaringer fra tiltakene som lykkes – og fra områder hvor man ikke lykkes. Og resultatene fra HMS-arbeidet må deles på tvers i hele næringen – kun slik kan man bli bedre.

Innen rekrutteringen av lærlinger inn til næringen, begynner det harde arbeidet som er lagt ned definitivt også å bære frukter. Tirsdag presenterte man tallene for søkere som ved utgangen av fjoråret har fått godkjente lærekontrakter – og tallene viser at man aldri tidligere har registrert flere godkjente lærekontrakter. Ekstra hyggelig er det at bygg- og anleggsteknikk topper statistikken. 85 prosent av søkere innenfor bygg og anlegg hadde fått godkjente lærekontrakter ved utgangen av fjoråret. Det er et meget høyt tall – og veldig gledelig for hele næringen. Det målrettede arbeidet gir nå gode resultater. Det er ikke mange år siden man så veldig mørkt på situasjonen innen rekrutteringen til bygg og anlegg – men vi må nå si at det definitivt går riktig vei og positiviteten har begynt å ta over. Dette vil forsterke en allerede positiv trend. Når flere gode signaler nå strømmer inn rundt næringen, vil dette påvirke mange unge som er i tenkeboksen – og bidra til at enda flere vil satse på bygg og anlegg. Det vil de ikke angre på – det er enormt mye spennende næringen skal realisere i årene som kommer.

Også innen dette feltet er det viktig at man utnytter den positive utviklingen slik at man kan få enda flere til å komme inn i næringen. Her har næringens organisasjoner og virksomheter virkelig gjort en god jobb – og dette gode arbeidet må nå få fortsette med uforminsket støtte. Vi trenger enda flere for å kunne løse fremtidens oppgaver.