Administrerende direktør Arne Medlien (til venstre) og eiendomsdirektør Gregers Barfod i Mallin Eiendom. Foto: Mallin Eiendom
Administrerende direktør Arne Medlien (til venstre) og eiendomsdirektør Gregers Barfod i Mallin Eiendom. Foto: Mallin Eiendom

Mallin med på eiendomsbransjens grønne strakstiltak

Mallin Eiendom tilslutter seg tiltakene som er eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet.

– Dette vil hjelpe oss til å drive bransjens miljøarbeid videre, sier administrerende direktør Arne Medlien i en pressemelding fra Mallin Eiendom fredag.

De ti strakstiltakene er en del avEiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i byggenæringen.

– Vi setter allerede ambisiøse miljømål for oss og våre samarbeidspartnere i våre prosjekter. Strakstiltakene hjelper oss å systematisere og implementere miljøtiltakene, og gir oss en god referanseramme for å drive miljøarbeidet videre, sier Medlien.

Mallin Eiendom forvalter rundt 25.000 kvadratmeter næringseiendom, og har 1.200 boliger under utvikling i partnerskap med andre, heter det i pressemeldingen.

I tillegg til strakstiltakene skriver Mallin at de også har åtte egne tiltak for miljømessig bærekraft, og nevner blant annet krav om lavutslippsbetong i sine prosjekter.

Dette er eiendomsbransjens to strakstiltak for små og store byggeiere:

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass