Mad utvikler Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon: Mad arkitekterMad utvikler Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon: Mad arkitekterMad utvikler Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon: Mad arkitekterMad utvikler Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon: Mad arkitekterMad utvikler Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon: Mad arkitekter

Mad utvikler Osram-tomten i Drammen

AG Eiendomsinvest har valgt Mad arkitekter for videreutvikling av Osram-tomten i Drammen.

Det skriver Mad i en pressemelding torsdag.

Langs E18 i Drammen ligger Osrams tidligere lyspærefabrikk, som nå skal videreutvikles av utbygger AG Eiendomsinvest. Mad arkitekter vant arkitektkonkurransen om utviklingen med et konsept som tar vare på de eksisterende byggene og også omfatter en rekke nybygg.

– Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre, er å ta vare på og videreutvikle de byggene som allerede er bygget, sier Georg Reitan, arkitekt og prosjektleder hos Mad arkitekter.

Konkurransen ble bedømt av en jury bestående av to medlemmer oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og lokale utviklere. Helge Mork, prosjektleder og ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen, sier i pressemeldingen at han er godt fornøyd med vinnerprosjektet.

– Samlet sett vurderte vi forslaget til Mad arkitekter som best på grunn av kontorets forhold til gjen­bruk og bevaring som strategisk verktøy i gjennomføring og for potensialet dette gir for identitet, unikhet og lavt klimagassfotavtrykk. Videre hadde etter juryens skjønn Mad arkitekter det beste og mest troverdige prosjektet i et urbant perspektiv. Førsteetasjer, uterom, innganger og den urbane følelsen var best i Mad sitt prosjekt, sier Mork.