Fra mandag 15. april blir det kun ett kjørefelt i begge retninger på deler av Ring 3 i Oslo.  Årsaken er utbedringer av Gjerdrums vei bru.
Fra mandag 15. april blir det kun ett kjørefelt i begge retninger på deler av Ring 3 i Oslo. Årsaken er utbedringer av Gjerdrums vei bru.

Må utbedre bru - advarer mot kø på en av Oslos mest trafikkerte veier

Fra mandag blir det kun ett kjørefelt i begge retninger på deler av Ring 3 i Oslo.  Årsaken er utbedringer av Gjerdrums vei bru. Vegvesenet advarer mot køer på veien som har døgntrafikk på 60.000 kjøretøy.

Fra og med mandag 15. april klokka 05:30, og seks uker frem i tid, blir det det kun ett kjørefelt i begge retninger på Ring 3 mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon, melder Statens vegvesen i  en pressemelding.

Det skal gjøres utbedringstiltak både på riksveibrua og det kommunale vannrøret som ligger i brufundamentet. 

Prosjektet er derfor et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Utførende entreprenør er Braathen Landskapsentreprenør AS. Vann- og avløpsetaten er formell byggherre.

– Vi beklager ulempene, men dette er viktige arbeider som må gjennomføres nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i meldingen.

Helstenging

I tillegg til innsnevring til ett kjørefelt, blir strekningen helstengt natt til mandag 15. april og tirsdag 16. april for forberedende arbeider. Helstenging på natt disse to dagene er fra klokka 22:00 til 05:30. 

Tilsvarende helstenging blir det også ved avslutning av prosjektet. Selve arbeidene med utbedring av brua starter onsdag 17. april.

– Innsnevringen til ett felt strekker seg fra vest i Tåsentunnelen til cirka ved Nydalen stasjon bussholdeplass. Av- og påkjøringer blir ikke berørt av innsnevringen. Innsnevringen er helt nødvendig for at arbeidene kan gjennomføres. Innsnevringen vil gjelde hele døgnet i anleggsperioden, skriver Vegvesenet.

Før Ring 1 stenger

Ifølge Statens vegvesen er det kritisk å gjennomføre arbeidene før Ring 1 stenger.

– I forbindelse med Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen, må andre hovedveier gjøres klare for å kunne håndtere den ekstra belastningen denne stengingen vil medføre. Det er derfor kritisk å få gjennomført oppgradering av Gjerdrums vei bru før arbeidene med Ring 1 starter, skriver Vegvesenet.

Vegvesenet oppfordrer publikum om å velge andre ruter eller transportformer for å unngå lange køer.

– Det er gjort et omfattende informasjonsarbeid for å gjøre folk oppmerksomme på det som skal skje, med en tydelig oppfordring om å velge andre ruter eller transportformer i anleggsperioden. Vi vet av erfaring at spesielt de to første ukene blir krevende, men håper at flest mulig velger alternative ruter eller transportformer allerede fra oppstarten, sier Eiterjord.

– Dette er en høyt trafikkert strekning med en døgntrafikk på cirka på 60.000 kjøretøy. Velger ikke mange av de som kan å bruke alternativ transport eller ruter, slik at trafikken går ned i anleggsperioden, så vil det bli en svært krevende trafikksituasjon med lange køer og betydelig lengre ventetid enn i dag.

Dette skal gjøres

  • Statens vegvesen skal fjerne en betongplate i brua som kan utgjøre en mulig fare. Ved inspeksjon er det funnet at denne betongplaten, som bærer Vann- og avløpsetaten sitt vannrør, ligger på en stålvinkel som er hardt angrepet av korrosjon. 
  • Observasjoner viser også at andre deler av konstruksjonen og vann- og avløpsanlegget trenger oppgradering.
  • Arbeidene vil første halvannen uke utføres mellom klokka 06:00 og 22:00 på hverdager, og etterpå mellom klokka 06:00-19:00 på hverdager. Innsnevringen til kun ett kjørefelt i begge retninger vil som tidligere nevnt gjelde hele døgnet og anleggsperioden.
  • Arbeid utenfor skissert tidsramme på natt eller helg utføres kun ved kritiske behov.
  • Sterkt støyende arbeider som skjæring av betong og pigging blir utført periodisk og planlegges for gjennomføring på dagtid.
  • Ifølge Vegvesenet må det påregnes et par dager helstenging knyttet til avslutning av arbeidene, på samme måte som ved oppstarten.