Må få på plass flere store kraftutbygginger

Energibehovet til et stadig mer elektrifisert Norge er enormt for årene som kommer, og det gjør at vi må bygge ut mer vann- og vindkraft enn hva det legges til rette for i dag. I tillegg må man øke satsingen på andre fornybare kraftkilder.