Må bruke funnene i A-krimrapporten for å bli bedre til å stoppe de kriminelle

A-krimsenteret i Oslo har nå lagt frem en rapport som viser hvordan de kriminelle i byggenæringen jobber for å vinne frem i markedet. Rapporten inneholder informasjon som forhåpentligvis kan brukes til å stoppe flere av kjeltringene som jobber for å få innpass i næringen.

Kampen mot arbeidslivskriminaliteten har pågått i mange år innen byggenæringen. Fra å være et fenomen få kjente til, ble dette raskt en av de viktigste kampene byggenæringen har kjempet i nyere tid, og det har kostet mye for mange. De kriminelle har fått et altfor stort fotfeste i denne store næringen, noe som både forrykker konkurransen, gjør at samfunnet går glipp av store summer som skulle gått til fellesskapet og ikke minst at mange enkeltpersoner, både blant de som jobber for de kriminelle nettverkene og kunder som ikke vet hva de kjøper, blir hardt rammet.

Kampen mot de kriminelle har gitt resultater, men det er en krevende kamp. Grupperingene som ikke følger regler og lover er ofte dyktige til å finne nye veier inn for å lure systemene og likevel klare å sikre seg et fotfeste i mange prosjekter.

En av årsakene til at man nå har bedre oversikt og har klart å gjøre noe med denne uoversiktlige situasjonen, er at man har fått på plass flere tverrfaglige samarbeid både innen det offentlige og mellom det offentlige og næringen selv. En av de viktigste satsningene som er kommet på plass er opprettelsen av A-krimsentrene, som er et samarbeidsorgan mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav.

A-krimsenteret i Oslo har nå brukt noen av sine erfaringer til å utarbeide en rapport som peker på nettopp hvordan de kriminelle aktørene i byggenæringen jobber, hvordan de utnytter arbeiderne, svindler samfunnet og skader næringen. I rapporten har de analysert 29 konkrete kriminelle aktører i byggenæringen. Rapporten er ikke sjokkerende lesning, for mye av dette er dessverre allerede kjent. Det er likevel trist å se hvordan dette problemet fortsatt herjer i deler av næringen.

Det kommer blant annet frem hvordan utnytting av utenlandske arbeidstakere og andre former for arbeidslivskriminalitet gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse virksomheter samt hvilke negative konsekvenser dette skaper både for enkeltindivider og samfunnet.

I rapporten kommer det blant annet frem at flesteparten av aktørene primært opererer i forbrukermarkedet, flertallet har straffehistorikk, flere har tilknytning til virksomheter med konkurshistorikk og mesteparten av arbeidstakerne de utnytter er fra Øst-Europa. I tillegg kommer det frem at de fleste også begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

Denne rapporten er noe alle som jobber mot bekjempelse av arbeidslivskriminaliteten i Norge burde sette seg inn i, men forhåpentligvis er dette også noe mange av bedriftslederne i næringen faktisk også tar seg tid til å lese. Dette er viktig informasjon som er systematisk satt opp slik at man kan lære av hvordan de kriminelle opererer. Det kan og bør gi nyttig kunnskap som man kan ta med seg videre og dermed bli flinkere til å kjenne igjen trekk om kriminell aktivitet skulle være tilknyttet ulike prosjekter og utbygginger. Og selv om de kriminelle er flinke til hele tiden å utvikle seg, er denne typen informasjon og felles kjennetegn viktig for å kunne bidra i arbeidet med å få disse aktørene ut fra næringen.

Rapporten kan leses her.