Må bruke byggenæringen til å skape økt aktivitet - men da må det gjøres noen grep

Det legges opp til å bruke rundt 1.500 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Man ser ut til å klare å holde seg innenfor handlingsregelen, men vi får se hvor det ender når regjeringen nå må hente støtte fra Stortinget, og da først og fremst fra Frp.

Den tidligere regjeringspartneren har allerede vært ute og raslet med sablene etter at forslaget ble kjent onsdag, og det er ikke minst innen veisektoren de roper på flere midler. Bård Hoksrud uttalte til Byggeindustrien onsdag at det ikke var tvil om at vei er taperen i budsjettet regjeringen har lagt frem . Han var ikke alene om å være skuffet over nedgangen til investeringsbudsjettet til Statens vegvesen. Vegvesenet har fått redusert investeringsbudsjettet sitt med totalt tre milliarder kroner. Investeringsmidlene blir på cirka 12,8 milliarder kroner, noe som er to milliarder lavere enn i inneværende år. I tillegg reduseres inntektene fra bompenger med én milliard kroner.

I en tid der vi er vant med økninger, var dette overraskende på mange. Samtidig gikk budsjettet for vedlikehold noe opp, men langt fra nok til å holde tritt med forfallet. Det må bevilges langt mer om det virkelig skal monne.

Innen banesektoren er det noe annerledes. For mens det gikk ned for investeringene i Statens vegvesen, får Bane NOR en påplussing i sitt budsjett på over fem milliarder kroner. F orslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner . Men her er man skuffet over midlene som er satt av til vedlikehold. Man ligger nå an til en merkbar økning i vedlikeholdsetterslepet. Det er selvsagt ikke bra. Det er meget uheldig at man ikke klarer å sette av de nødvendige midler for å ta vare på det som allerede er bygget. Gjennom mange år har det bygget seg opp et enormt vedlikeholdsetterslep innen båe vei og bane, og selv om man i en periode så tegn til bedring, er forslaget som nå er lagt frem langt fra godt nok.

Nå skal vi ikke svartmale situasjonen. Det legges tross alt opp til å bruke mange milliarder kroner innen både bygg og anlegg det kommende året. Mange prosjekter skal gjennomføres, og både Nye Veier, Statsbygg, i tillegg til Bane NOR og Statens vegvesen, vil få mye å gjøre det kommende året. Vi vil likevel hevde det ikke er nok til å sikre at hjulene holdes i full drift i byggenæringens virksomheter.

Byggenæringen er landets nest største næring, og en enorm sysselsetter. Dermed er det viktig å bruke denne ressursen byggenæringen faktisk representerer til å opprettholde landets samlede verdiskapning. Byggenæringen virker som enorm katalysator på hele landets økonomi, men da må den brukes riktig. Slik forslaget nå ligger inne finnes det opplagt forbedringspunkter.

Forhåpentligvis ser Stortinget, i tillegg til regjeringen selv, disse mulighetene og bidrar med de nødvendige virkemidler. Her ligger et riktig nivå på overføring til både kommunene og fylkeskommunene også inne som sentrale brikker. Vi må huske på at vi fortsatt står godt plantet med begge beina i koronakrisen, og det må man ta hensyn til også fremover. Mange virksomheter begynner etter hvert å skrape bunnen i ordrebøkene, og nå er det en mulighet for de offentlige myndighetene til både å sikre videre full drift i byggenæringen, å holde hjulene i samfunnet i gang samtidig som man får realisert viktige bygg og infrastrukturprosjekter.

Vi ser derfor frem til en spennende behandling av forslaget i Stortinget. Det er nå første gang regjeringen skal forhandle uten Frp på innsiden i regjeringskontorene, og det kan bli både en krevende og spennende øvelse for Solberg og co.