Illustrasjon: Nordic - Office of architectureIllustrasjon: Nordic - Office of architecture

Lyser ut rådgiverkonkurransen på Tønsbergprosjektet

Konkurransen om forprosjekt og detaljprosjektering av Sykehuset i vestfold – Tønsbergprosjektet annonseres denne uken.

Torsdag var konkurransen om rådgiverkontrakten på Tønsbergprosjektet klar.

Kontrakten har en verdi på mellom 150 og 200 millioner kroner, og omfatter forprosjekt og detaljprosjektering i samhandling med entreprenør.

Prosjektdirektør på Tønsbergprosjektet, Johan Arnt Vatnan. Foto: Metier

Prosjektet skal gjennomføres i åpen-BIM, og er en del av bransjeinitiativet BA2015.

Sykehuset skal bygges for 10 prosent lavere kostnader enn sammenlignbare prosjekter, og for å nå dette målet skal en rekke tekniske og organisatoriske verktøy tas i bruk i sykehusutbyggingen.

– Dette er et sykehusprosjekt som er svært utfordrende, ikke bare med tanke på hvordan vi skal gjennomføre prosjektet, men også fordi Tønsbergprosjektet skal være med på å få ned kostnadene i en hel bransje, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan til Byggeindustrien.

– Vi ønsker å høre fra de rådgivermiljøene som ser denne utfordringen som en god mulighet til å utvikle næringen, fortsetter han.

Målsetningen er å bygge et sykehus med en kvadratmeterpris på under 55.000 kroner, ekskludert utstyr. Kostnadsrammen er på 2,5 milliarder kroner.

Ved byggingen av det nye sykehuset i Vestfold skal man blant annet se nærmere på besparingsmulighetene som ligger i moduler, seksjoner og elementer fra fabrikkproduksjon.

– Rådgiverne på dette prosjektet skal dermed ha god kompetanse på industriell byggemetodikk, påpeker Vatnan.

Byggestart på Tønsbergprosjektet er planlagt tidlig 2017, og hele utbyggingen skal være gjennomført i 2020.