Arkitekt: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur
Arkitekt: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur

Lyser ut Nasjonal turistveg-bygg i Lofoten

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger har utlyst en konkurranse om å bygge nytt servicebygg med utomhusanlegg på Brunstranda, Lofoten.

Nasjonal turistveg Lofoten strekker seg fra Raftsundet i øst til Å i sørvest. Nå skal det eksisterende servicebygget på Brunstranda rives, og erstattes av et nytt bygg på samme tomt. Det nye servicebygget skal bestå av toaletter, teknisk rom og varmestue. De tre toalettene består av to unisex-toaletter og ett HC-toalett med stellebord. Varmestuen skal gi ly og utsikt mot storhavet, skriver Statens vegvsen i en pressemelding.

I tilknytning til servicebygget skal det være sykkelparkering og molok for avfallshåndtering. Servicebygget tilpasses krav til universell utforming.

Utomhusanlegget skal utbedres med en møbleringssone på nedsiden av toalettbygget. Oppdraget vil også omfatte utbedring av dagens trafikale arealer.

Konkurransen om nytt servicebygg og tilhørende utomhusanlegg er alminnelig kunngjort på Doffin database for offentlige innkjøp. Bygg og anlegg planlegges ferdigstilt før utgangen av inneværende år, opplyser Vegvesenet.