Eli Bjørhovde Rindal

Løsninger for brannsikkerhet må utvikles videre for å møte nye behov

Når måten vi bor, bygger og lever på er i endring, må også løsninger for brannsikkerhet utvikles videre for å møte nye behov.

Eli Bjørhovde Rindal

Prosjektleder
Treindustrien

I sin leder på bygg.no 8. januar stiller Arve Brekkhus noen gode spørsmål knyttet til hvordan bruk av ny teknologi stiller nye krav til brannsikkerhet.

I den omfattende brannen i parkeringshuset ved Sola flyplass er skadene store, men heldigvis bare materielle. Det er i media trukket fram en rekke forhold som har gjort at brannen har spredt seg og gjort slukkingsarbeidet i p-huset vanskelig. Et av forholdene som er påpekt er hvordan elbiler kan være vanskelige å slokke.

Vi går over til elbiler, bruker ladere til alt fra mobiltelefon til bil, har solceller på taket og husene våre blir smartere og smartere. Samtidig bygger vi høyere og tettere enn før. Hvilke krav stiller det til hvordan vi bygger for fremtiden? Nettopp dette er en av årsakene til at Treindustrien har gått inn som partner i FRIC, det nye forsknings- og innovasjonssenteret for brannsikkerhet, som ledet av RISE i Trondheim. Når måten vi bygger og bor på er i endring må også dagens løsninger utvikles. Dette er et av fokusområdene til det nye senteret, og gjelder for alle materialgrupper og alle typer konstruksjoner.

Kvalitetskontroll og god informasjonsflyt i prosjektene er også viktige fokusområder framover. Brannrådgivernes rolle har tidligere vært omtalt på gjestekommentarplass på bygg.no. John Erling Strand (Multiconsult), Morten Iversen Berland (COWI) og Hugo Haug i Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) har litt ulik tilnærming, men felles for forslagene er en enighet om at brannteknisk kompetanse i byggeprosessen er avgjørende for det ferdige byggets kvalitet. Kompetanse koster penger, men det gjør også prosjekterings- og utførelsesfeil. Brannsikkerhet må være viktigst. Sammen må vi jobbe for at gode, klimavennlige og brannsikre bygninger skal dominere våre byer, bygder og tettsteder. Kompetansen må ikke hoppe av før disse byggene er ferdige.

Gjennom FRIC er vi allerede godt i gang med å utforske muligheter og er i gang med å etablere konkrete prosjekter. Samtidig som man jobber med branntematikk må man også ha med andre parametere slik som for eksempel miljø og lyd, for å få standardiserte og kostnadseffektive løsninger. Det er stor etterspørsel etter trebaserte konsepter i flere markedssegmenter, og mange som ønsker kunnskap om å bygge med materialkombinasjoner der tre inngår. Treindustrien ønsker å invitere markedsaktører, kunder og forskningsmiljøer med på prosjekter for å finne og utvikle de gode konseptene for fremtiden. FRIC er en god arena der mange aktører fra næringsliv, det offentlige, ulike materialgrupper og forskningspartnere sitter sammen i skuta.