En brannvekker

Tirsdag kveld tok det til å brenne i et stort parkeringsanlegg ved Stavanger lufthavn Sola. Flere hundre biler skal være ødelagt i brannen, og deler av bygningskonstruksjonen skal ha rast sammen i den kraftige brannen. Omfanget og kraften i flammene som rammet bør bli en brannvekker på flere måter.

Det hører med til sjeldenhetene at de brenner såpass kraftig i et parkeringsanlegg som vi ble vitne til tirsdag kveld. Tross iherdig innsats slet brannvesenet lenge med å få kontroll over flammene, og valgte etter en tid å trekke seg ut av bygget ettersom det var fare for at deler av bygget kunne rase sammen. Når man snakker om materielle skader, og mindre muligheter for personskader, er det selvsagt den eneste riktige beslutningen. Man skal ikke risikere redningsmannskapers liv og helse ved denne typen oppdrag. Brannen fikk likevel store konsekvenser. Flyplassen ble stengt og evakuert for folk, det sammen med tilliggende hoteller. Samtidig lammet dette selvsagt all flytrafikk samt helikoptertrafikken til oljeinstallasjonene.

Etter hvert fikk heldigvis brannvesenet, etter iherdig innsats, kontroll over flammene og bilene som sto i brann. Etter planen skal flyplassen åpne en gang onsdag morgen, og trafikken vil da etter hvert komme i naturlig gjenge. Tilbake står et delvis utbrent parkeringsanlegg, med en lang rekke ødelagte biler. Det er selvsagt nå helt uvisst hvor lenge parkeringshuset må holde stengt. Det er fortsatt også uvisst hvor mange biler som er utbrent og på andre måter ødelagt som følge av brannen. Men det store p-anlegget skal totalt kunne romme 3.000 biler, og det skal nesten ha vært helt fullt, så de materielle skadene skal være store. Det er dermed flere forsikringsselskaper som kan vente seg å måtte foreta store utbetalinger den nærmeste tiden. Biler for veldig mange millioner kroner har nok gått opp i røyk denne kvelden. For bileierne vil dette normalt løse seg om forsikringen er i orden.

Selve bygget skal delvis være bygget i betong og delvis i stål. Deler av konstruksjonen i det hardest rammede området skal ha gitt etter som følge av den enorme varmen som oppsto i brannen. Med brennende biler, som inneholder en rekke brennbare materialer, også materialer som har potensiale til å brenne lenge og utvikle mye varme, er ikke dette spesielt overraskende. Alle byggematerialer vil etter en periode få store utfordringer med å stå imot såpass sterk varme over tid.

Et annet aspekt er selvsagt hvordan de stadig mer vanlige elbilene er når det kommer til brann. Det er allerede noen erfaringer med elbiler som brenner og hvor vanskelig de skal være å slukke. Om vi her snakker om flere elbiler i brann i et parkeringsanlegg, er det enkelt å forestille seg at slukkearbeidet er meget krevende, og at en brennende elbil dermed kan representere en stor utfordring. Dette er en problemstilling man rett og slett er nødt til å få mer kunnskaper om. Det finnes i dag for liten erfaring rundt hvordan en elbil oppfører seg i branner, og hvordan disse skal slukkes. I Norge, hvor elbiler står for en så stor andel av bilparken, er dette noen man må se nærmere på. Tenk bare om dette hadde skjedd i et tettbebygd område eller i et lukket parkeringsanlegg, gjerne i bakken, under en boligblokk. I en slik konstruksjon vil et slukkearbeid være enda mer utfordrende, og ha et stor potensielt skadeomfang. Her må dermed flere ulike etater og aktører gå sammen for å jobbe seg opp en bedre erfaringsbase og se på hvordan man skal kunne unngå at branner oppstår i elbiler, og ikke minst se på hvordan man mest mulig effektivt kan stanse en elbilbrann i å kunne oppstå. Det kommer til å bli stadig flere elbiler fremover, og disse skal også lades, gjerne om natten når folk sover, så dette er en tematikk man må se nærmere på.

Parkeringsanlegget som brant tirsdag skal ikke ha vært sprinklet, noe det heller ikke skal være krav om i åpne anlegg av denne typen. Om anlegget hadde vært sprinklet kunne selvsagt brannspredningen begrenset seg selv, men i hvor stor grad er det ikke lett å si i etterkant. Enkelte peker på at brannen da ville blitt avgrenset til bilen og området hvor brannen startet. Det er ikke vanlig at slikt parkeringsanlegg har sprinkelanlegg montert, men når vi ser hvordan denne brannen utartet seg, vil vi tro at flere nå vurderer denne muligheten, selv om dette i vinterlandet Norge selvsagt kan være noe utfordrende å drifte i åpne anlegg. Det at anlegget var åpent som på Sola er selvsagt i seg selv en utfordring med tanke på oksygentilførsel i en brann, ikke minst på en vindutsatt kveld som dette. Vi forstår godt at brannvesenet hadde store utfordringer med å få kontroll.

I dagene som kommer får vi helt sikkert mer informasjon om hvordan brannen startet og utviklet seg. Dette vil også kunne gi nyttige erfaringer rundt hvordan man kan unngå lignende branner senere.

For Avinor på Sola får man nå selvsagt en annen utfordring i fanget, nemlig hvor alle bilene skal parkere i ukene fremover. Dette er uansett en praktisk utfordring som kan synes liten når vi ser på konsekvensene av brannen.