Løsning i sikte for Fellesterminalen?

Endelig kan det nærme seg en løsning i den langvarige tautrekkingen rundt prosjektet Fellesterminalen i Kristiansand.

Saken om etablering av en felles løsning for bussterminal, jernbanestasjon og ferjeterminal, den såkalte Fellesterminalen i Kristiansand, har rullet og gått i mange år. Det har formelig haglet med innsigelser fra flere av partene som har samarbeidet om å utvikle området som ligger på det som kanskje er Sørlandets mest attraktive areal for eiendomsutvikling.

Terminalen vil ved etablering bli den eneste i sitt slag i Norge. Byutviklingsprosjektet vil også bestå av et bolig- og handelsområde. Det totale utbyggingspotensialet er på 70 000 kvadratmeter inkludert parkering.

Rett over nyttår ble Kristiansand kommune og Jernbaneverket kalt inn til megling hos fylkesmannen i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen. For å lokke fram kompromissvilje, uttalte fylkesmannen på forhånd at hun pleier å skremme partene med at hvis de ikke blir enige og sender planen til departementet, vet man aldri hvordan det går eller når det blir tatt en endelig avgjørelse.

Fylkesmannens ord veide tungt og det ser ut til at en total avsporing kan bli avverget. Under det første meglingsmøtet ble det konkrete resultater. Under gitte forutsetninger av mindre justeringer av bestemmelser, kart og formålsgrenser, ble alle unntatt en innsigelse trukket.

Det som må avklares er en arealkonflikt i forhold til Ny Havnegate – permanent havnespor. Nødvendige sporlengder er avgjørende premisser i Jernbaneverkets forslag til ny hovedplan.

– For kommunen er Havnegate grunnleggende viktig for Kvadraturens utvikling, dette vil derfor være et planelement som ikke kan tas bort, sier plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune til Byggeindustrien. Kommunen holder fram at alternative, tilgjengelige sporlengder må søkes andre steder. – Dette ønsker kommunen å bidra til og partene er enige om å samarbeide om å finne omforente løsninger med avklaring i løpet av våren, uttaler Stavrum.