VANT FREM: - Jeg er glad for at byggfagene med tømrere og rørleggere  har gått i front for kravet om separate garderober. Nå er det å håpe at de andre kommer etter, sier elektriker Kristine Wendt. Hun var en av initiativtakerne til parolen Kvinnegarderober på alle byggeplasser nå i årets 8. mars-tog. Foto: Trond Joelson

Lønnsoppgjøret: Jubler for egne kvinnegarderober på byggeplass

Årets tariffoppgjør for byggfagene slår fast at menn og kvinner skal ha separate garderober på byggeplass.

Kravet om at alle byggeplasser skal ha egen garderobe og toalett for menn og kvinner fikk mye oppmerksomhet i forkant av årets lønnsoppgjør for byggfagene. Blant annet var det en av hovedparolene i årets 8. mars-tog i Oslo, og allerede på et seminar i regi av Byggenæringens landsforening i januar 2019 sto det også på agendaen. Nå er dette kravet innfridd i fellesoverenskomsten mellom BNL og Fellesforbundet og skal gjelde for nye prosjekter fra 1. juli 2021.

– Dette er på høy tid. At det nå kommer inn som et absolutt krav er veldig bra, og det er et godt eksempel på hvor mye påvirkning myndighetene og byggherrene egentlig har, sier Diversitas-leder og organisasjonssjef i Mesta, Metha Marie Leonhardsen til Byggeindustrien.

Hun peker på at det kan sammenlignes med effekten av å sette krav til antall kvinner i styrer i børsnoterte selskaper.

– Det fikk frem mange flere kvinnelige ledere. At det nå settes krav på byggeplassene vil forhåpentlig medføre at det vil bli lettere å ønske jenter velkommen i bransjen, og det er en utvikling vi i Diversitas er glade for, sier Leonhardsen.

Hun tror det vil kunne senke terskelen for jenter som er nysgjerrige på byggebransjen som karrierevei.

– Vi tror den symbolske betydningen har større verdi enn selve garderoben i seg selv. Når jenter føler seg mer velkomne i bransjen er vi ett steg nærmere i riktig retning for å bli mer likestilt, sier hun.

Gikk i bresjen for garderobe-parole
Kristine Wendt er elektriker i Caverion og er aktiv både i klubben på arbeidsplassen og i EL- og IT-forbundet. Hun var en av initiativtakerne til årets 8. mars-parole om egne garderober for kvinner på byggeplass. Nå er hun svært tilfreds med at Fellesforbundet har fått gjennomslag for garderobekravet i årets tariffoppgjør.

– Jeg synes det er en veldig bra start, eller rettere sagt fortsettelse. Jo flere steder det forankres at det skal være separate garderober, jo bedre er det, sier hun i en kommentar til Byggeindustrien.

Hun mener at det vil gjøre det mye enklere å være kvinnelig fagarbeider. – Da slipper vi å måtte be om egne garderober når vi kommer ut på byggeplass, sier hun.

Wendt understreker imidlertid at bestemmelsen kun gjelder tarifferte bedrifter.

– Det starter alltid med de seriøse bedriftene og der hvor man har organiserte. Jeg er glad for at byggfagene med tømrere og rørleggere nå har gått i front, også får vi håpe at de andre kommer etter, sier Wendt og sikter blant annet til landsoverenskomsten for elektrofag hvor dette fortsatt ikke er på plass.

Hun tror dette kan være et viktig bidrag i kampen for økt rekruttering og likestilling.

– Nå er vi kommet et langt stykke videre sammenlignet med da jeg startet som lærling i 2009. Dette er også med på å fortelle unge jenter og deres foreldre at byggebransjen er i ferd med å åpne seg opp for dem. Derfor ser jeg optimistisk på fremtiden, sier Wendt.

Brakkeaksjonen: - Bedre for omdømmet
Brakkeaksjonen har i en årrekke gransket brakkeforholdene på ulike byggeplasser og har ved gjentatte anledninger satt søkelyset på at store deler av byggebransjen ikke er rigget for kvinner.

– Med tanke på at vi er i 2020 så burde i utgangspunktet et slikt krav være unødvendig å fremme, men akkurat i dag er vi meget godt fornøyd med enigheten mellom Fellesforbundet og BNL. I tillegg tenker jeg at fokuset vi har viet egne garderober og toaletter for kvinner, har vært en medvirkende årsak til at kravet både er reist og til at det nå er oppnådd enighet, sier kontrollør Atle Wedaas i Brakkeaksjonen.

Han mener det vil ha en klar positiv effekt for bransjen når man skal rekruttere kvinner.

– På dette punktet har byggenæringen fram til nå hatt et omdømmeproblem. Samtidig tenker jeg at vi ikke er helt i mål, før vi har fått inn en «skal»-bestemmelse inn i Arbeidsmiljøloven, legger han til.

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom, sier krav om kvinnegarderover er en viktig seier for likestillingen. Hun mener imidlertid også at man kan gå et skritt lenger.

– En ting er at man nå har løst dette for de som er bundet av tariffen, men vi mener at alle byggeplasser må ha dette på plass. Vi i Norsk Eiendom har allerede lagt inn anbefalinger om kvinnegarderober i våre standardkontrakter. Alle burde legge dette inn som krav i bestillingene sine, ikke bare de som er bundet av tariffen, sier Tellevik Dahl.

– Viktig for likestilling og rekruttering
Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening understreker at Fellesforbundet og BNL har jobbet sammen med ulike tiltak for hvordan man skal få større mangfold på byggeplasser.

– Enigheten som vi nå har fått på hvordan vi skal tilrettelegge for kvinner på brakker, er et av flere viktige tiltak f or å legge til rette for en bransje som passer alle uavhengig av kjønn. Det er viktig både for rekrutteringen og likestillingen i næringen, sier Sandnes.

EBA-sjef Kari Sandberg påpeker at separate kvinnegarderober og toaletter er noe medlemsbedriftene i Entreprenøreningen Bygg og Anlegg lenge har vært opptatt av.

– Det er helt i tråd med hva entreprenørene synes det er naturlig å legge til rette for. Når kvinnelige ansatte kommer ut på byggeplass skal de forvente å finne egne garderober, sier Sandberg.