Veidekke Byggs konserndirektør Hans Olav Sørlie er glad for å unngå streik i byggenæringen. Arkivfoto.

Norges største entreprenør glad for å unngå streik - vil opprettholde moderat linje lokalt

Veidekke-direktør glad for enighet om separate toaletter for garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser.

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) kom mandag til enighet om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2020-2022, 15 timer på overtid.

1.606 fagarbeidere i Veidekke-systemet ville blitt tatt ut i streik dersom partene ikke hadde kommet til enighet i det krevende lønnsoppgjøret.

– Først og fremst er jeg glad for partene i byggenæringen omsider kom til enighet i dette krevende oppgjøret. Jeg har ikke fått satt meg inn i alle detaljene, men det ser ut til at de økonomiske rammene langt på vei tar hensyn til den meget krevende situasjonen vi står oppe i, kommenterer konserndirektør for Veidekke Bygg, Hans Olav Sørlie, i en e-post til Byggeindustrien.

Moderat linje

Det er gitt et generelt tillegg på 0,50 øre i timen, og oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget. Sørlie mener det fremover blir viktig å holde en moderat linje i lokale forhandlinger.

– Vi har så langt klart å holde hjulene i gang, på tross av strenge restriksjoner knyttet til korona-pandemien, men effektene av en slik krise kommer erfaringsmessig senere for bygg- og anleggsnæringen enn for andre næringer. Det er derfor viktig at lønnsoppgjøret tar tilstrekkelig høyde for den usikkerheten vi står overfor i tiden som kommer. Når vi nå starter dialogen med våre lokale tillitsvalgte blir det derfor avgjørende å opprettholde en moderat linje, legger han til.

Applauderer separate kvinnegarderober

Konserndirektøren for Veidekke Bygg trekker også frem enigheten om separate toaletter og garderober for kvinner og menn på alle byggeplasser.

– Jeg er glad for at bransjen har funnet en felles løsning for garderobe- og toalettforhold for kvinner på alle byggeplasser. Likeså er jeg glad for at arbeidet med seriøsitet styrkes ytterligere, sier Sørlie.

Dersom man ikke hadde kommet til enighet i byggfagene, kunne 17.000 bygningsarbeidere i mer enn 900 bedrifter blitt tatt ut i streik mandag.