Foto: Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter satser med nytt servicesenter i Rygge

Loe Rørprodukter satser med et nytt servicesenter i Rygge Næringspark Østfold.

– Vi etablerer et nytt servicesenter i Rygge for våre kunder i Østfold og Akershus sør. Vi ser frem til å kunne presentere et topp moderne anlegg til et trofast marked. Det er god etterspørsel etter våre prefabrikkerte rør- og kumsystemer til vei, vann og avløpsprosjekter i distriktet og med denne fornyelsen viser vi at vår tilstedeværelse er langsiktig. Dette er et positivt løft for oss i området og hever kundeopplevelsen sier Bård Berg, salgsleder i Loe Rørprodukter, i en pressemelding.

Byggearbeidene er godt i gang. De startet i oktober 2020 og vil åpne opp for sine kunder sommeren 2021.

T omas Tenden i Loe Utvikling som utvikler Rygge Næringspark, ønsker Loe Rørprodukter velkommen.

– Næringsparken er allerede godt utviklet med flere seriøse etableringer. Næringsområdet tilbyr en stor bredde av muligheter innenfor veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt flyplassrelatert virksomhet, sier han i meldingen.

Loe i Rygge vil også fungere som et test- og utviklingssenter for nye produkter. I første omgang skal diverse produkter knyttet til infiltrasjon av overvann testes ut. Nye sandfang, rør, og regnbed er under utvikling og skal installeres og følges opp for å samle driftserfaringer.

Byggeleder Matthias Dwars forteller at selve monteringen av råbygget startet i februar og til tross for at februar har vært preget at kulde og snø har fremdriften vært god.

– Vi har et svært effektivt montasjelag fra Loe Elementmontasje som setter opp bygget sier Dwars. Betongelementene til bygget kommer fra Loe Betongelementer.

Slik skal det ferdige bygget bli. Ill. Arkitektgruppen Drammen