Hovedkontoret til NAV. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

LO: Unge menn sliter mest i arbeidsmarkedet

I LOs siste konjunkturanslag fremgår det at selv om nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, sliter særlig unge menn med lite utdannelse på arbeidsmarkedet.

Da sjeføkonom Roger Bjørnstad la fram anslaget tirsdag, pekte han på at nedgangen i sysselsettingsprosenten er på 0,4 prosent fra i fjor til i år. Samtidig understreket han at nedgangen i samlet arbeidsledighet har sammenheng med at flere går ut av arbeidsstyrken, skriver Dagens Næringsliv.

«Nedgangen i sysselsettingsraten har vært sterkest blant unge, og særlig blant menn med lite utdannelse», heter det i et arbeidsnotat fra LO.

– Det skapes ikke nok jobber, og en del av arbeidslivet er utsatt for veldig tøff konkurranse. Det rammer norsk ungdom og privat sektor – og dermed også mannsdominerte bransjer hardest, sier Bjørnstad.

I arbeidsnotatet pekes det på at blant menn mellom 25 og 29 år som bare har grunnskoleutdannelse, har sysselsettingsraten falt fra 79 til 66 prosent fra 2006 til 2016.

«Forverringen er reflektert i at andelen trygdede er gått opp. Nær 100.000 under 30 år er verken i arbeid eller utdannelse. Over halvparten mangler fullført videregående opplæring», heter det.

LO mener at manglende tilbud på oppfølging, arbeidsmarkeds- og kompetansehevende tiltak bidrar til at for mange «kommer inn i helsespor» – og dermed skyves enda lenger unna arbeidslivet.