Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

LO advarer Solberg og Jensen mot nye skattekutt

Nye skattekutt er feil oppskrift for å få flere i arbeid, advarer LO-økonomene to dager før regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram.

– Finansminister Siv Jensen (Frp) har selv poengtert hvor viktig det er å stramme inn på bruken av oljepenger framover. Der er LO enig. Men vårt krav tilbake er at regjeringen blir mye tøffere på å prioritere de tiltakene som faktisk virker, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad til NTB.

Gapet: 150.000

LO la tirsdag fram tall som viser at hele 150.000 flere personer måtte vært i arbeid i dag, dersom andelen i jobb skulle vært like stor nå som i 2009 – året etter at finanskrisen traff oss.

– Vi har tre lønnsoppgjør bak oss med negativ lønnsutvikling. Det er egentlig ganske oppsiktsvekkende. I tillegg har en gunstig kronekurs og solide skattelettelser ført til at norske bedrifters konkurranseevne er kraftig forbedret de siste årene. Likevel er det rekordlav vekst og bidraget fra bedriftenes investeringer er negativt, sier Bjørnstad.

Ikke siden 1980-tallet har det vært en lavere vekst i norsk økonomi. Neste år forventer LOs samfunnsøkonomiske avdeling en «skjør oppgang» – til 2,25 prosent vekst i fastlands BNP.

Dramatiske tall

– Tallene er dramatiske i en åpen økonomi som er helt avhengig av bedriftenes investeringer. Våre tall viser at lettelser i formuesskatt og annen bedriftsbeskatning ikke har før til vekst i bedriftenes investeringer. Skattelettelsene blir i stor grad spart. Nå er tiden inne for å bruke pengene på tiltak som finner veien tilbake til samfunnet gjennom økt forbruk, sier sjeføkonomen i landets største arbeidstakerorganisasjon.

Oppfordringen fra LO til finansminister Jensen og statsminister Erna Solberg (H) er klar:

– Med store uløste problemer i arbeidslivet er det åpenbart at det må brukes betydelig mer penger over statsbudsjettet på kompetanseheving og tiltak som kvalifiserer de arbeidsledige til de nye jobbene. Det er spesielt viktig i en tid der vi ikke lenger kan smøre både utgiftssiden på statsbudsjettet og skattelettelser med økt bruk av oljepenger, sier Bjørnstad.

Stiller krav

I motsetning til andre samfunnsaktører som med jevne mellomrom leverer sine anslag over utviklingen i norsk økonomi, kommer LO aldri med noen prognose for lønnsvekst.

På spørsmål om hvordan fremtidige lønnsoppgjør kan bli påvirket av det faktum at vi har tre år bak oss med negativ lønnsutvikling, samtidig som en stadig større andel av bedriftenes overskudd blir værende i bedriftene og sysselsettingsandelen går ned – sier Bjørnstad:

– Fagbevegelsen har alltid tatt ansvar for konkurransesituasjonen, og det kommer vi til å gjøre også framover. Men det er et trepartssamarbeid der også myndighetene forventes å bidra. Vårt virkemiddel med lønnsmoderasjon er ikke stand til å skape vekst i sysselsettingen. Isolert sett skaper det bare svakere kjøpekraft hos forbrukerne. Trepartssamarbeidet går ut på at vi tar ansvar for konkurranseevnen, når myndighetene tar ansvar for sysselsettingen. Og det er på det punktet vi etterlyser et sterkere engasjement fra regjeringen.