Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,2 prosent

Det var 116.000 arbeidsledige i juli. Arbeidsledigheten er på 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,5 prosent i april, ifølge SSB.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten i juli er på 4,2 prosent. I juni var AKU-ledigheten på 4,3 prosent.

Fra april (som er gjennomsnittet fra mars til mai) til juli (gjennomsnitt av juni til august), gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 9.000 personer. Det er en nedgang som er innenfor feilmarginen.

AKU-ledigheten har falt med 0,8 prosentpoeng på ett år, ifølge E24.

– AKU falt noe videre nedover, som ventet av konsensus. Sysselsettingen viser også tegn til å ta seg opp, etter et par år med svak utvikling. AKU har over tid malt et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet, sier analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Hun sier at både den registrerte ledigheten og AKU gir inntrykk av at ledigheten har passert toppen.

Antall personer som er registrert som arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 3.000 personer fra april til juli.

Det sesongjusterte tallet på antall sysselsatte gikk ifølge AKU opp med 8.000 personer fra april til juli. SSB skriver i en pressemelding at mindre endringer i tallet på sysselsatte det siste året har kommet samtidig med at det har vært en økning i befolkningen. Dermed har prosentdelen sysselsatte gått ned med 0,4 prosentpoeng det siste året.