Foto: Morten Holm / Scanpix

Nav: Færre nye ledige i september

Antallet helt arbeidsledige var uendret i september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten gikk ned med 600 personer.

Bruttoledigheten inkluderer arbeidssøkere som deltar på Nav-tiltak.

I september var det registrert 68.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.600 sammenlignet med september i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 86.400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav, som er bruttoledigheten. Det er 9.300 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september når man tar hensyn til sesongvariasjoner. I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til Nav, har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

.