LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LO lar seg ikke stresse av ventet lønnsnedgang neste år

For første gang siden 2016 er det ventet en lønnsnedgang til neste år. LO mener anslagene er for usikre til å legges vekt på.

Mens alle anslag for økonomien neste år peker oppover, forventer Finansdepartementet en reallønnsnedgang på 1,3 prosent.

Det kom fram da forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett ble lagt fram onsdag.

At lønnsveksten er mindre enn prisveksten, er en sjelden foreteelse i Norge og har kun skjedd en håndfull ganger siden 1970-tallet. Sist gang etter oljekrisen i 2015.

Mens prisveksten neste år anslås til 3,5 prosent, settes årslønnsveksten til 2,2 prosent.

– Ikke førende

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen lar seg ikke uroe av anslaget.

– Våre krav formes ikke ut fra anslagene i Finansdepartementet. Partene tar utgangspunkt i Teknisk beregningsutvalgs (TBU) rapport, når den legges fram, og så er det alltid den aktuelle økonomiske situasjonen i bedrifter og arbeidsmarkedet på det tidspunktet lønnsoppgjøret starter, som er førende, sier Gabrielsen til NTB.

– Vi kommer alltid til å fremme krav som tar utgangspunkt i at vi skal ivareta våre medlemmer og kjøpekraften til våre medlemmer, understreker han.

LOs største forbund Fagforbundet reagerer imidlertid skarpt på signalene fra Finansdepartementet.

– Det er sterkt provoserende at regjeringa legger opp til at vanlige arbeidsfolk skal få lønnsnedgang neste år, mens de aller rikeste skal få enda mer gjennom kutt i formuesskatt, uttalte leder Mette Nord i en pressemelding onsdag.

NHO fornøyd

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid og statsminister Erna Solberg (H) understreker usikkerheten i anslagene.

Partene i arbeidslivet møtte torsdag regjeringen for å gi tilbakemelding på statsbudsjettet

– Anslaget er basert på at vi har veldig lave strømpriser nå, og de er ventet å stige til neste år, men dette er bare anslag, og vi vet ikke hvordan lønnsoppgjørene eller prisstigningen blir neste år, sier Solberg til NTB.

Solberg sier hun fikk både ros og ris av partene under møtet, men gjennomgående er NHO langt mer fornøyd med budsjettet enn LO. Almlid hadde kutt i formuesskatten for såkalt arbeidende kapital, satsing på karbonfangst- og lagring og et løft for forskning- og kompetanse øverst på sin skryteliste.

LO bekymret

LO var langt mindre fornøyd. Landsorganisasjonen er sterkt bekymret for kommuneøkonomien og kritiserer regjeringen for å kutte i tilskuddsordningen til sjøfolk og for å avvikle kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende. De mener styrkingen av arbeidsmarkedstiltakene er for svake og for smalt innrettet mot ungdom og innvandrere og savner sterkere tiltak for luftfarten.

– Vårt hovedbudskap er at krisen på ingen måte er over. Vi har 200.000 ledige eller permitterte, sier Gabrielsen til NTB.

Han er svært kritisk til at regjeringen nå går inn for at de mange permitterte skal få en redusert dagpengesats fra nyttår og mener den forhøyde satsen må beholdes så lenge det er koronakrise.

Solberg avviser at hun først og fremst har laget et budsjett for arbeidsgivere og kapitaleiere.

– Nei, dette er et budsjett for arbeidsplasser, for å sikre folk jobb. Misnøyen fra LO handler også om at LO er en del av valgkampen til Arbeiderpartiet for øyeblikket, og mener stort sett det samme på noen disse punktene.