Signeringen av avtaledokumentet ved Rainer-Helge Braun (t.v.) fra Statsbygg og Frank Jakobsen fra LNS Spitsbergen.

LNS Spitsbergen har signert sin største kontrakt

LNS Spitsbergen har inngått sin største enkeltkontrakt noensinne.

Flere snøskred har rammet Svalbard de seneste årene, noe som har resultert i boligmangel. Statsbygg fikk klarsignal for å bygge 60 nye boliger i Gruvedalen. Nå har LNS Spitsbergen fått jobben med å opparbeide infrastrukturen i forbindelse med boligbyggingen og har signert kontrakt med Statsbygg .

Arbeidet omfatter omlegging av hovedvannledningen fra vanntårnet samt etablering og utvidelse av vei. I tillegg skal teknisk infrastruktur både legges frem og legges om. Kontrakten omfatter også fundamentarbeid for boligene.

Denne kontrakten er viktig for entreprenøren. Ordrebøkene er fulle for lang tid fremover. Administrerende direktør i LNS Spitsbergen, Frank Jakobsen, er fornøyd med at Statsbygg har valgt en lokal entreprenør.

- Dette gir store ringvirkninger for næringslivet på Svalbard, da LNSS bruker lokale underleverandører noe som bidrar til lokal verdiskapning. Erfaringen med dem på andre prosjekter er meget gode. Det er mange bedrifter som har oppdrag på Svalbard som tar med seg overskudd til fastlandet og drar herfra uten å generere noe tilbake til Svalbard-samfunnet. For LNSS er det viktig å være med på å opprettholde familiesamfunnet her oppe, sier han i en pressemelding.

De 60 nye boligene skal bygges av ferdige moduler, som kommer med båt fra fastlandet og monteres på byggeplassen. Arbeidene starter i begynnelsen av juni og skal foregå ut

2018 og et stykke inn i første halvår av 2019. Tinesesongen begynner i disse uker og oppfyllingsmasser for etablering av nye veier må legges før tiningen setter inn for fullt. Derfor er det svært viktig å få arbeidene i gang så fort som mulig. Veiene må være på plass i august. Da skal Skanska Husfabrikken levere de første modulene. Etter planen skal 40 rekkehus stå ferdig før jul.