Link Landskap har har nylig motatt en landskapsarkitekturpris for arbeidet med Grorudparken. Bildet viser gamle Kalbakken bru fra 1790 som er restaurert, samtidig som det er bygget nye bruer over Alnaelva. (Foto: Tor Inge Vormedal, fra boken Naturstein til glede, nytte og inspirasjon)

Link mottok historisk pris for Grorudparken

Link landskap har mottatt NLAs landskapsarkitekturpris for Grorudparken.

Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) vedtok i år å stifte en egen pris for landskapsarkitekturprosjekter, og den ble nylig delt ut for første gang, ifølge en pressemelding fra Link landskap.

NLA mottok til sammen 50 forslag på prosjekter, og juryen bestod av medlemmer i NLA, med Morten Klokkersveen som juryformann.

En enstemmig jury tildelte 17. april årets pris til LINK Landskap for prosjektet Grorudparken.

Les også: Grorudparken vant Damkrona-prosjektet

Anne Pia Møllenhus var tilstede og mottok prisen på vegne av kontoret.

- Vi er veldig stolte over å vinne denne historiske prisen, og at våre fagfeller anerkjenner dette prosjektet som også er et hjertebarn for kontoret. Vi mener Grorudparken er et verdig prosjekt som fortjener denne oppmerksomheten, heter det i en uttalelse fra Link Landskap.

NLA delte også ut en ærespris til landskapsarkitekt Bjarne Aasen. Han har i mer enn 50 år, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre, stått for noen av de beste prosjektene så langt i norsk landskapsarkitektur. Han var også den første i Norge som sammen med kollega Toralf Lønrusten benevnte seg og sitt firma som «Landskapsarkitekt».

I en alder av snart 82 er han fortsatt virksom i faget. Bjarne har siden 1985 hatt kontorfelleskap med LINK Landskap, tidligere 13.3 Landskapsarkitekter, og har hatt stor betydning for firmaet.

NLAs landskapsarkitekturpris og ærespris overrakt til LINKs Anne Pia Møllenhus og Bjarne Aasen.