De to løpene på Follobanen og inngående løp på Østfoldbane i Ekebergåsen. Illustrasjon: Bane NOR

Ligger over ett år bak på delprosjekt i Follobanen


Drill & Blast-kontrakten på 1,2 milliarder kroner som Condotte undertegnet i 2014, hadde opprinnelig sluttdato denne sommeren. Nå er sluttdato skjøvet til september 2019.

Den 10. juli i sommer ble det kjent at AF Gruppen er valgt som entreprenør til å ferdigstille drill & blast-kontrakten til utkastede Condotte på Follobanen.

Arbeidene til AF skal starte opp i september i år, og vil ha ett års varighet. Med ny sluttdato i september 2019, betyr det at dette delprosjektet er over ett år bak det opprinnelige skjemaet.

– De arbeidene som denne totalkontrakten (D&B-kontrakten journ. anm) omfatter, skal etter planen være ferdig sommeren 2018, skrev BaneNOR i 2014 da de sendte ut pressemelding om at Condotte var blant entreprenørene som skulle konkurrere om kontrakten.

Hadde flyttet sluttdato til mars 2019

Senere havnet Condotte i store økonomiske vanskeligheter, og de ble i januar kastet ut av Bane NOR da arbeidet på de to kontraktene til italienerne stoppet opp på grunn av manglende betalinger til underleverandører- og entreprenører.

Allerede før den italienske entreprenøren ble kastet ut, var sluttdato på drill and blast-kontrakten skjøvet på.

Bane NORs kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet, Kathrine Kjelland. Foto: Bane NOR

 – Vår kontrakt «D&B» hadde opprinnelig sluttdato i august 2018, men da kontrakten ble brutt var avtalt ferdigstillelse mars 2019. Årsaken var blant annet at Condotte ble tilført noen flere oppgaver. Slike endringer er ikke uvanlig ved langsiktig kontrakt/et langsiktig arbeid, skriver kommunikasjonssjef i Follobane-prosjektet, Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

– Når det gjelder spørsmålet om delprosjektet er forsinket, har vi tidligere sagt at situasjonen som oppsto med Condotte får følger for tidsbruk og kostnad. Fremdrift var mindre enn planlagt i måneden da kontrakten ble avsluttet og i månedene etter. Når arbeid ikke ferdigstilles som planlagt, blir det nye grensesnitt med andre aktiviteter som skal skje på samme tid inne på et begrenset anleggsområde. Dermed utfordres fremdriften, skriver Kjelland videre.

- Ikke på kritisk linje

Ifølge kommunikasjonssjefen er ikke dette delprosjektet i Follobanen-utbyggingen på kritisk linje for prosjektet som helhet, og derfor er arbeid i blant annet Tresporshallen utsatt noe.

– Dette er et tiltak som gir delprosjekt Oslo S bedre mulighet til å holde fremdriften, skriver Kjelland i e-posten.

– Fremdriften innen delprosjekt D&B påvirkes denne høsten også av at vi snart har nådd gjennomslag med to tunnelboremaskiner. Disse skal transporteres ut, mens det samtidig utføres omfattende betongarbeid som del av D&B. Når det er sagt er det viktig å legge til at fremdriften i arbeidet innen delprosjekt D&B er god – og det er gjort godt og viktig arbeid i hele prosjektet denne sommeren mens jernbanetrafikken har vært innstilt, avslutter hun.