Leica Geosystems og NovAtel innleder samarbeidsavtale om fremtidens GPS

Heerbrugg/Calgary: Leica Geosystems og NovAtel, Inc. har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Formålet er utvikling av nye teknologier innen GPS med sikte på segmenter med krav til høy nøyaktighet.

Dette er spesielt relevant for utstyr som blir basert på det nye Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Både Leica Geosystems og NovAtel er pionerer og markedsledere innen sine respektive områder, og begge selskapene venter at avtalen vil styrke dem ytterligere. På midten av 80-tallet var Leica Geosystems ett av de første selskapene som utviklet og markedsførte oppmålingssystemer basert på GPS. I dag er selskapet en av markedslederne i dette raskt voksende segmentet. NovAtel, som ble startet i 1978, er også kjent som en av de mest fremgangsrike innovatørene av avansert GPS-teknologi. Selskapet har bidratt vesentlig i utviklingen av satelittbasert Augmentation systemer (SBAS) herunder WAAS, MSAS og EGNOS. Videreutviklingen av GNSS-teknologien vil gi nye signalstrukturer for overføringer via GPS-satellitter (L2C, L5) og andre forbedringer for brukerne. Samarbeidet gjør at begge kundene kan fokusere stadig sterkere på utviklingen av fremtidens GPS- og GNSS-produkter og kunne tilby dem raskere og til mer fordelaktige priser.