Ocean Space Centre i Trondheim. Illustrasjon: Snøhetta

Legger opp til byggestart for Ocean Space Centre i 2022

1. mars leverte Statsbygg forprosjektet for utbygging av Ocean Space Centre til Nærings- og fiskeridepartementet. Gitt en investeringsbeslutning på statsbudsjettet for 2022, ligger alt til rette for byggestart om et drøyt års tid.

Det skriver SINTEF i en pressemelding fredag.

Ocean Space Centre (OSC) skal, ifølge meldingen, bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav, og mulighetene som ligger i havrommet. 52.000 kvadratmeter med våte og tørre laboratorier med havbasseng, sjøgangsbasseng, undervisningslokaler og -laboratorier og kontor- og møtelokaler skal bygges på Tyholt i Trondheim.

Staten, ved NTNU, skal være eier av OSC, mens SINTEF blir leietaker. Etter et forprosjekt som har vart i to år, ble forprosjektet overlevert fra Statsbygg til Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars.

– Om vi lykkes i å realisere Ocean Space Centre slik det er beskrevet i forprosjektet, skal vi være veldig fornøyde. Alt ligger til rette for at dette blir det forskningssentret i verdensklasse som både vi og regjeringen ønsker seg. Vi trenger dette sentret for at Norge skal fortsette å være en ledende havnasjon, og vi trenger det nå. Skal vi lykkes med den grønne omstillingen av norsk økonomi, må vi utnytte mulighetene som ligger i havrommet. Da må vi være verdensledende på forskning og innovasjon, sier administrerende direktør Vegar Johansen i SINTEF Ocean.

SINTEF har nylig kjøpt Torgardsveien 12, og NTNU har signert kontrakt på leie av Jonsvannsveien 82.

Planprogrammet for byggeprosjektet på Tyholt er nå under kommunal behandling i Trondheim kommune.

– Vi har levert inn et planprogram for utbyggingen, og vi hadde et nabomøte på Tyholt forrige uke. Vår foreløpige plan inneholder en universell gangvei på Valentinlyst, sa Statsbyggs prosjektleder Simen Bakken til Adresseavisen 9. mars.