Ocean Space Centre skal bygges på Tyholt i Trondheim. Foto: Statsbygg

Planprogrammet for Ocean Space Center fastsatt

Bygningsrådet i Trondheim nå har godkjent planprogrammet for reguleringsplanen til Statsbyggs prosjekt på Tyholt.

Ocean Space Centre planlegges som et forsknings- og teknologiutviklingssenter for SINTEF og NTNU. Dersom senteret blir vedtatt bygget vil det erstatte dagens marintekniske forskningssenter på Tyholt.

Bygningsrådet i Trondheim kommune har nå godkjent planprogrammet for reguleringsplanen.

- Dette er en milepæl. Statsbygg og kommunen er nå enige om rammer og mål for det videre utrednings- og medvirkningsarbeidet. Vi har et godt samarbeid med kommunen, og tar sikte på innsending av planforslag til kommunen i oktober, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg i en pressemelding.

Her vil det blant annet kunne utvikles nye digitale og miljøvennlige løsninger for havnæringene. Senteret planlegges med flere våte laboratorier i form av store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer og båter. Senteret skal ligge på Tyholt og på Trondheim biologiske stasjon på Heggdalen.