Ocean Space Centre Ill. SnøhettaOcean Space Centre Ill. SnøhettaOcean Space Centre Ill. SnøhettaOcean Space Centre Ill. SnøhettaOcean Space Centre Ill. Snøhetta

Her er de første skissene til Ocean Space Centre

De første Snøhetta-skissene er klare når Statsbygg nå sender inn forslag til reguleringsplan for forsknings- og teknologiutviklingssenteret i Trondheim.

Ocean Space Centre planlegges skal bli et forsknings- og teknologiutviklingssenter for SINTEF og NTNU på Tyholt. 15. oktober sendte Statsbygg inn forslag til reguleringsplan til Trondheim kommune.

– Nok en milepæl er nådd i dette viktige prosjektet. Vi har hatt god dialog med Byplankontoret i Trondheim kommune, som nå starter sin saksbehandling fram mot førstegangsbehandling og offentlig ettersyn av planforslaget på nyåret, sier avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen i Statsbygg i en pressemelding.

Reguleringsplanen forventes å bli vedtatt høsten 2021. Ocean Space Centre ble bevilget 40 millioner kroner da regjeringen nylig la fram sitt forslag til statsbudsjett.

– Neste milepæl blir overlevering av styringsdokument til Nærings- og fiskeridepartementet 1. mars neste år, sier Sunde Eriksen.

Ocean Space Centre skal etter planen erstatte det marintekniske forskningssenteret som ligger på Tyholt i dag.

– Hoveddelen av senteret vil ligge på Tyholt, som kan bli svært viktig for verdiskapningen i havnæringen de neste tiårene, skriver Statsbygg.