<p>Næringsbygg og offentlige bygg i de store byene velger ofte grønne tak, men også vanlige bygg og privatboliger kommer etter. Bildet er fra Comfort Square Hotell i Stavanger, tegnet av Link Arkitekter.</p>Næringsbygg og offentlige bygg i de store byene velger ofte grønne tak, men også vanlige bygg og privatboliger kommer etter. Comfort Square Hotell i Stavanger benyttet sedum på hele taket og i atriet.Comfort Square Hotell i Stavanger benyttet sedum på hele taket og i atriet (bildet).3700 kvadratmeter sedumtak på Stavanger konserthus, etablert i 2012. Foto: Foto: Jon IngemundsenSedumtak på Stavanger konserthus. Foto: Foto: Jon IngemundsenSkien krisesenter har sedum på taket.Sedumtak på hytte på Skåtøy ved Kragerø.Sedumtak på hytte på Skåtøy ved Kragerø.Sedumtak på enebolig på Ålgård i Rogaland. Bygget er tegnet av Arkitektkontoret Sjo-Fasting.Sedumtak på Kiwibutikk i Drøbak. Fargene skifter med årstidene.Sedumtak på Kiwibutikk i Drøbak. Fargene skifter med årstidene.Sedumtak på enebolig i Sandnes, tegnet av Arkitektkontoret Vest.Sedumtak på Oksenøy Marina i Bærum.4500 kvm med sedumtak på Hegg skole i Lier, fra 2014.4500 kvm med sedumtak på Hegg skole i Lier, fra 2014.

Legger grønne tak over hele landet

Næringsbygg, offentlige bygg, hytter og boliger over hele landet dekkes stadig oftere av grønne tak. (Bildekarusell)

Bergknapp AS er Norges største leverandør og eneste produsent av sedumtak. Selskapet melder nå om kraftig økning i volumet, etter at firmaet startet opp i 2009.

Les også: Norske erfaringer med grønne tak

Grønne tak for flomdemping

– Særlig de to siste årene har vi merket økt etterspørsel i markedet. Vi erfarer særlig at prestisjebygg i de store byene velger grønne tak, men vanlige bygg kommer også i større grad med sedumtak, sier Bengt Tovslid i Bergknapp.

Han mener at en av årsakene er de grønne takene sin evne til å fordøye vann, noe som nylig ble dokumentert NVEs sin rapport 65/2014.

Årets sesong starter i lavlandet allerede i slutten av mars og blir trolig den travleste noen gang, ifølge Tovslid.

Hage.no/Byggeindustrien viser her et lite utvalg av sedumtakprosjektene fra rogalandsbedriften.