Travel tid venter næringen

De fleste byggeplasser har holdt stengt gjennom hele påsken og tirsdag markerer en ny oppstart etter en velfortjent pust i bakken for de mange hundre tusen ansatte innen bygg, anlegg og eiendom i Norge. Men nå venter den absolutte høysesongen for byggenæringen.

Tiden etter påskehøytiden er alltid er travel periode for de innen bygg og anlegg. En rekke prosjekter er i oppstartsfasen – og ikke minst er det mye avsluttende arbeider som venter før en rekke prosjekter kan overleveres - både innvending og utvendig. I et land som Norge er det selvsagt mye arbeider utomhus som etter en lang vinter nå kan fullføres. Med en sommer som kom raskt over store deler av Sør-Norge mot slutten av påsken blir det dermed en travel periode for alle anleggsgartnere og andre selskaper som jobber med å utføre arbeidene rundt prosjektene som er i ferd med å bli ferdigstilt – eller som kanskje allerede er overlevert byggherrene. Det har også blitt slik at det nå legges inn langt større summer i å gjøre omgivelsene rundt selve byggene både innbydende og trivelige for å gi en ekstra verdi til brukerne av de ferdigstilte prosjektene - enten om dette er boliger eller ulike næringsbygg.

Det ventes høy aktivitet i store deler av næringen i tiden fremover. Innen anleggssektoren går det meste på høygir – og innen næringsbygg har det vært en jevn stigende tendens i takt med at store deler av næringslivet blomstrer, oljeprisen holder et høyt stabilt prisnivå, de offentlige byggherrene har mange både store og mindre prosjekter på gang - ikke minst innen helsebygg og utdanningssektoren. Også innen boligmarkedet skjer det mye, selv om bildet er noe mer blandet her.

Samtidig er arbeidsledigheten fallende - og innen bygg og anlegg var ledigheten for mars på rundt 3,7 prosent. Dermed vil det fortsatt være krevende for en rekke virksomheter å klare å tiltrekke seg den riktige og viktige kvalifiserte arbeidskraften. For mange selskaper vil nettopp dette dermed være den viktigste årsaken til at en ønsket - og fullt mulig vekst - uteblir.

Byggenæringen i Norge har opplevd en kraftig oppsving de senere årene, drevet av en historisk kraftig boom innen anleggsektoren. Noen signaler tyder på at veksten nå skal dempes noe – men at aktiviteten skal holdes på et stabilt høyt nivå. Dette er på ingen måte dramatisk for den norske byggenæringen. Aktiviteten vil uansett holde seg på rekordhøye nivåer – og det vil være mange oppdrag å kjempe om innen de fleste deler av næringen.

Et marked som etter alle solemerker også vil holde et meget høyt nivå i lang tid fremover, er hyttemarkedet. Vi har nå lagt bak oss det som betegnes som en drømmepåske - i hvert fall for store deler av landet. Det var det også i påsken i fjor. Det betyr at de mange hytteeierne vil kunne få selskap en av enda flere som vil inn på dette markedet. Med drømmepåske i den norske fjellheimen vil dette definitivt føre til at flere fristes av å investere i en hytte på fjellet. Og her er utbudet av investeringsmuligheter nærmest utømmelig. Hyttefeltene som ligger klare til utbygging står nærmest i kø – og det viser seg at nye kjøpere stadig kommer til – og det bygges hvert eneste år mange tusen hytter i Norge – og man forventer at nivået skal holde seg høyt. For hytter ved sjøen er utbudet av nye investeringsmuligheter langt mindre enn på fjellet – noe som medfører at prisene stadig stiger for de attraktive objektene. Vi vil tro at de første ukene etter denne påsken vil gi travle tider for de som har spesialisert seg nettopp mot hyttekjøperne.