Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Ledigheten når nye høyder

127.000 mennesker sto uten jobb i årets tredje kvartal, viser ferske SSB-tall. Også andre svake nøkkeltall peker mot en usikker periode for norsk økonomi.

Ledighetstallene som ble presentert onsdag, innebærer at 25.000 flere var arbeidsledige ved utgangen av tredje kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor.

– Mye av økningen i arbeidsledigheten skyldes en stor økning av nye ledige, skriver Statistisk sentralbyrå ( SSB ).

Hele 23.000 av disse er menn, noe som beskrives som en stor økning.

– Økningen i ledigheten blant menn fra tredje kvartal 2014 var betydelig, både i aldersgruppen 15-24 år og i alderen 25-54, heter det.

Oljenedtur

SSBs ledighetstall er basert på byråets arbeidskraftundersøkelse (AKU) og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Tallene kan for eksempel inkludere personer som studerer eller er på tiltak.

– Det har vært en merkbar økning i AKU-ledigheten, med klar retning oppover det siste året. Dette er ikke støy, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til økonominettstedet E24.

Tallene for tredje kvartal viser en nedgang på 13.000 sysselsatte – rundt 17 prosent – i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassutvinning.

Det kraftige fallet i oljeprisen det sist halvannet året fortsetter dermed å påvirke det norske arbeidsmarkedet negativt. Oljeprisfallet har også kommet samtidig med en varslet nedgang i oljeinvesteringene på norsk sokkel.

Dystre tall

Også andre tall som ble lagt fram onsdag, skaper bekymring blant analytikerne for utviklingen i norsk økonomi.

Husholdningene reduserte sitt varekonsum og omsetningen i detaljhandelbedriftene gikk ned med 0,8 prosent i august og september.

Ifølge Nordea viser nedgangen innen omsetningene i detaljhandelen at nedturen i oljebransjen sprer seg til andre deler av økonomien.

Flere analytikere tror de svake handelstallene i kombinasjon med økt ledighet kan få Norges Bank til å foreta nok et rentekutt allerede i desember. Styringsrenten er i dag på rekordlave 0,75 prosent.

På toppen av dette presenterte SSB også et nedslående konjunkturbarometer for norsk industri onsdag. Produksjonsvolumet gikk ned i tredje kvartal, og forventningene til fjerde kvartal er negative i store deler av industrien.

Tiltakspakke

Den økende ledigheten har fått norske myndigheter til å sette i verk tiltak for å bremse utviklingen.

Regjeringen varsler i statsbudsjettet for 2016 at den vil pusse opp offentlige bygg, veier og jernbane og styrke innovasjon og gründervirksomhet.

I tillegg til vedlikehold og rehabilitering i offentlig sektor og samferdsel, settes det av penger til 4.000 flere tiltaksplasser for ledige, hvorav 1.000 skal komme unge ledige nytte.

Pakken er ment å hjelpe mot arbeidsledighet først og fremst på kort sikt. Ingeniører og andre som har mistet jobben skal kunne få nye jobber, og tiltakene skal være særlig rettet mot de regionene som opplever nedgangen i oljenæringen.

Tiltakspakken mot ledighet var på totalt 4 milliarder kroner, og regjeringen må forhandle med Venstre og KrF for å få flertall for budsjettet.