Nye analyser fra DNB Eiendom viser at prisene har falt på alle hyttetyper i år, bortsett fra dem med nærhet til alpinbakker. Alpindestinasjonene skiller seg også ut med en større andel utenlandske kjøpere. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
Nye analyser fra DNB Eiendom viser at prisene har falt på alle hyttetyper i år, bortsett fra dem med nærhet til alpinbakker. Alpindestinasjonene skiller seg også ut med en større andel utenlandske kjøpere. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Laveste omsetningsnivå på hytter siden 2013

Ikke siden 2013 har hyttemarkedet gått tregere enn nå. Likevel viser nye analyser fra DNB Eiendom en økning i andelen utenlandske kjøpere.

– Prisene har falt, og det tar lenger tid å få solgt, men vi må huske at vi kommer fra en periode med kraftig prisvekst og rekordlav omsetningstid. Nå er vi mer tilbake på et normalnivå med mindre aktivitet, sier sjef for hyttesegmentet i DNB Eiendom, Tone C. Krange, i en pressemelding. Gjennomsnittsprisen på en norsk hytte er nå på 2.699.000 kroner – en nedgang på 2,6 prosent sammenlignet med i fjor.

Som forventet er det største prisfallet i markedet for innlandshytter, som hadde sterk vekst under pandemiårene 2020 og 2021.

Sammenlignet med samme periode i fjor er det omtrent 500 færre brukte hytter som er solgt gjennom megler. Sett mot 14 prosent i samme periode i fjor, selges 11 prosent av hyttene nå til prisantydning.

Tiden fra første gang en hytte blir annonsert for salg, til den registreres som solgt, har økt fra 64 til 99 dager.

Nybygg av fritidsboliger har stoppet helt opp og er nå på et historisk lavt nivå. Krange spår at det nok ikke vil ta seg opp igjen før etterspørselen går opp. En trend som derimot har skutt fart, er flere utenlandske kjøpere av fritidseiendom i Norge. Av hyttene som selges, utgjør utenlandske kjøpere 3,6 prosent.

– Svak krone og lavere priser på fritidseiendom har ført til at utlendingene ser mot Norge. I hovedsak er det kjøpere fra Skandinavia, men vi ser også kundegrupper fra kontinentet, sier Krange.