– Det økte rentenivået, høye strømpriser og en svekkelse av boligmarkedet gjør at vi tror omsetningen vil komme klart ned fra nivåene i 2022, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke byggevare. Foto: Virke

– Det økte rentenivået, høye strømpriser og en svekkelse av boligmarkedet gjør at vi tror omsetningen vil komme klart ned fra nivåene i 2022, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke byggevare. Foto: Virke

Lavere vekst i byggevarehandelen

Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 62,4 milliarder i 2022. Markedsveksten havnet på 1,6 prosent i forhold til 2021.

Det skriver Virke i en pressemelding.

– Den totale sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe for byggevaremarkedet var i 2022 på 59,4 milliarder kroner. Dette var en økning på 4,4 prosent sammenlignet med året før. Den organiske veksten utgjorde 1,6 prosent, mens de resterende 2,8 prosentene representerer vekst gjennom oppkjøp, fusjoner og nye kjedemedlemmer, heter det i meldingen.

Veksten i byggevarehandelen ble i sin helhet drevet av proffmarkedet, mens det var en tilbakegang i byggevarekjedenes salg til privatkunder.

– Etter en periode med sterk vekst i proffmarkedet, primært som følge av oppgang i byggevareprisene, begynte også dette markedssegmentet å falle mot slutten av 2022, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Virke venter en markert nedgang i byggevarehandelen i 2023.

– Det økte rentenivået, høye strømpriser og en svekkelse av boligmarkedet gjør at vi tror omsetningen vil komme klart ned fra nivåene i 2022, sier Koksvik. De siste årene har vært preget av sterk organisk vekst og strukturelle endringer i byggevaremarkedet, med flere eierskifter og oppkjøp.

– Vi ser en trend mot at markedet spisses med færre og sterkerer aktører. Denne konsolideringen kan skjerpe konkurransen ytterligere fremover, samtdig som omsetningen faller, sier Koksvik videre.