Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen
Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

Lavere trelast-salg, men høyere eksport

Salget i februar av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og trelast falt med 7,6 prosent nasjonalt sammenlignet med februar i fjor målt i volum, viser ny statistikk fra Treindustrien.

Samtidig som salget faller fra rekordnivåer i fjor, øker etterspørselen utenfor landets grenser. Eksporten av trelast øker med 8,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig øker eksporten av sagtømmer kraftig, og med hele 93,9 prosent ifølge SSB.

Impregnert som produkt har hatt en økning i produksjonen med 5,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, melder Treindustrien.

– Markedet er preget av stor usikkerhet som følge av den makroøkonomiske situasjonen. Det er store forstyrrelser i flere verdikjeder som følge av knapphet på råvarer, mangel på transportkapasitet og dramatisk økning i drivstoff- og energikostnader, sier adminisrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i meldingen.

– Det er bortfall av store volum av tømmer og trelast i verdensmarkedet som følge av situasjonen knyttet til Russland og som følge av barkebilleangrep tidligere i Canada. Det pågår mange investeringer i treindustrien for å øke produksjonskapasiteten i Norge, dette er viktig for å kunne kompensere og for å dekke behovet for varer i markedet, legger hun til.