Tone Tellevik Dahl (t.v.) og Katharina Bramslev. Foto Sturlasson
Tone Tellevik Dahl (t.v.) og Katharina Bramslev. Foto Sturlasson

Lanserer ti nye strakstiltak for eiendomsbransjen

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom vil styrke miljøambisjoner for eiendomsbransjen og kommer nå med ti nye strakstiltak.

Bygg- og eiendomssektoren blir ofte beskrevet som den glemte klimakjempen. For å omstille seg har 60 byggeiere forpliktet seg til ti grønne strakstiltak.

– Nå lanseres vi ti nye for å heve ambisjonene til bransjen, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev i en pressemelding. Hun peker på at bygg-, eiendom-, og anleggssektoren alene bidrar til hele 16 prosent av Norges samlede klimagassutslipp, og hele 25 prosent av fastlandsutslippene.

– Tiden er overmoden for å gå fra ord til handling og få til faktiske klimagassreduksjoner, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl i meldingen.

De to organisasjonene står bak Eiendomssektorens veikart og tilhørende strakstiltak. Nær 60 byggeiere og utviklere har nå tilsluttet seg den første versjonen av de ti strakstiltakene.

De nye strakstiltakene lanseres på en toppledersamling tirsdag 2. november. Strakstiltak 2.0 er for de som allerede har signert og implementert strakstiltak 1.0.

– Eiendomsselskapene som har signert versjon 1.0 har hatt nytte av å jobbe konkret med ti tiltak. Men mange av de beste er utålmodige og vil videre. Flere av eiendomsselskapene har en stund etterlyst mer å strekke seg etter, sier Bramslev.

De håper at mange selskaper vil tilslutte seg de ti nye tiltakene.

– Trykket fra de ambisiøse bedriftene og økt oppmerksomhet rundt klima- og miljøutfordringene er en perfekt storm for å lansere nye tiltak som kan stimulere til ytterligere å ta nye steg mot en mer bærekraftig byggsektor. Erfaringene fra de som har tilsluttet seg viser at man går fra ord til handling, sier Tellevik Dahl.

– Ved å implementere de ti nye tiltakene bidrar selskapet vesentlig til å nå målene i eiendomssektorens veikart mot 2050. Tiltakene bidrar til blant annet å nå et klimanøytralt Norge i 2050, lukkede materialkretsløp (sirkulærøkonomi) i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050 og til økt biologisk mangfold, skriver aktørene i meldingen.

– Miljø, klima og bærekraft er ikke lenger bare «Nice to have» som del av et selskaps strategi. Det er blitt «Need to have», sier Bramslev.

Hun peker på at banker, investeringsselskap, aksjonærer, ansatte og kunder etterspør og forventer at byggherrer tar ansvar for fremtiden ved å bygge mest mulig bærekraftig.

– Å tilslutte seg strakstiltakene gir ledelsen i selskapet et verktøy og en hjelp til å fokusere innsatsen og et verktøy som vil gi den effekten vi alle vil ha. Vi har også fått skryt fra politikere, kunder og andre at vår bransje i motsetning til andre har helt konkrete og ambisiøse miljøløfter som bedriftene forplikter seg til, sier Tellevik Dahl.

De 10 nye strakstiltakene er:
11. Definer bærekraftambisjon i prosjektet
12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter
13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad
14. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
15 Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter
16. Etterspør ombruksmaterialer
17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel
18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere
19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon
20. Etterspør utslippsfri byggeplass

Dette er de ti første tiltakene:
1. Miljøsertifisér organisasjonen
2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer
4. Innfør energi- og miljøledelse
5. Utnytt takflatene
6. Etterspør innovasjon
7. Planlegg for ombruk
8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
10. Etterspør fossilfri byggeplass

Leder for medlemmer Linn Palm i Grønn Byggallianse går gjennom de nye strakstiltakene for fullsatt sal. Foto: Anders Nohre-Walldén
Leder for medlemmer Linn Palm i Grønn Byggallianse går gjennom de nye strakstiltakene for fullsatt sal. Foto: Anders Nohre-Walldén