Lanserer Leca Isoblokk 35 cm

Den nye Leca Isoblokk 35 cm gir lavere energiforbruk og et lunere inne miljø for byggherren.

Isoblokk 35 har en U-verdi på imponerende 0,16 W/m2K og tilfredsstiller kravene i de nye byggeforskriftene med god margin.  Isoblokk 35 inngår i et komplett byggesystem med bl.a. fullisolert endeblokk og hjørneblokk som fjerner problemet med kuldebroer.

Leca-egenskaper:

  • Tilnærmet vedlikeholdsfrihet gir redusert miljøbelastning
  • Lavt energiforbruk
  • Brannsikkerhet
  • Lydisolasjon
  • Luktbestandighet.