Lanserer 22 forslag for å få ned sykefraværet

NHO og LO legger fram 22 konkrete forslag for å få ned sykefraværet. Forslagene er et alternativ til regjeringens forslag om at arbeidsgiverne skal betale mer for å spare inn 2,5 milliarder kroner i syketrygden neste år.

NHO går blant annet inn for at perioden for delvis friskmelding skal forkortes fra åtte til seks uker og at den første vurderingen av yrkesrettet attføring skal skje etter 16 uker mot 52 uker i dag. Blant LOs liste på 18 tiltak er tettere oppfølging av arbeidstakere på gradert sykemelding, plikt for arbeidsgiver til å gjennomføre en arbeidsplassvurdering med sikte på aktiv tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon og forslag om at svangerskapspenger ikke må kamufleres som sykepenger.