<p>Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) satte spaden i jorda og plantet et tre da hun nylig besøkte syv mål store takparken på Økern Portal. Til høyre administrerende direktør Åmund Lunde i Oslo Pensjonsforsikring, som eier bygget. Til venstre daglig leder Andreas Capjon i U.reist, som skal stå for driften av takhagen. Foto: Svanhild Blakstad</p>- Dette handler om viktig matproduksjon, det handler om å være kulturbærer, det handler om å inkludere, men også om å åpne øynene til folk slik at de ser hvor viktige disse ressursene er. Dette er steinbra! sa landsbruksminister Olaug Bollestad da hun besøkte takhagen på Økern Portal. Foto: Svanhild BlakstadFra takhagen på Økern Portal. Foto: Svanhild BlakstadByråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG), roste byggherren Oslo Pensjonsforsikring for god forvaltning av pensjonsmidlene til alle som arbeider i Oslo kommune. - Økern Portal er et sterkt bidrag til å gjøre det bedre å bo i Økern og Løren området, og jeg håper vi vil se flere initiativ innenfor urbant landbruk i Oslo fremover, sa finansbyråden i sin tale. Foto: Svanhild BlakstadØyvind Grimeland Koller i Felleskjøpet og Andreas Capjon i U.reist. Foto: Svanhild BlakstadFra takhagen på Økern Portal. Foto: Svanhild BlakstadFra taket er det utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen (bak treet på bildet) og Oslofjorden. Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager. Foto: Svanhild BlakstadTakhagen på Økern Portal er syv mål stor og blir Nord-Europas største. Foto: Svanhild BlakstadEiendomssjef Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring. Foto: Svanhild BlakstadLandbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Svanhild BlakstadÅmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring. Foto: Svanhild BlakstadLandbruksministeren plantet et tre på taket, med assistanse av daglig leder Andreas Capjon i U.reist. Foto: Svanhild BlakstadFra takhagen på Økern Portal. Foto: Svanhild BlakstadØKERN PORTAL: Her skal det dyrkes i høyden, bokstavelig talt på byens tak. Foto: Svanhild BlakstadAlt som dyrkes på taket er spiselig. Smaksprøver på mat laget av vekstene ble servert under landsbruksminsterens besøk. Foto: Svanhild BlakstadLandbruksminister Olaug Bollestad blir tatt imot av daglig leder Andreas Capjon i U.reist på taket på Økern Portal. Foto: Svanhild Blakstad

Landbruksministeren plantet et tre og roste urban takhage opp i skyene

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) la ikke skjul på sin begeistring da hun besøkte Nord-Europas største takhage med spiselige vekster på Økern Portal.

Næringsbygget mellom Økern og Løren i Oslo skal stå ferdig i 2021 og er for tiden fastlands-Norges største byggeprosjekt med sine 80.000 kvadratmeter. Takarealet alene er på syv mål, nok til å romme en fotballbane. 4.000 kvadratmeter består av spiselige vekster, noe som gjør den til Nord-Europas største i sitt slag. I tillegg skal taket blant annet ha plass til løpebane, bikuber og et stort område for parsellhager.

Onsdag denne uken avla landbruksminister Olaug Bollestad takhageprosjektet et besøk. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår før alt står ferdig, men store områder med jord og spiselige vekster er etablert og i full vekst. Ministeren fikk i oppdrag å plante et helt nytt tre på taket og tok utfordringen på strak arm.

– Som mange vet er jeg en ihuga tilhenger av urbant landbruk. Det er utrolig viktig at vi kan lage grønne møteplasser, læringsarenaer og spiselige byrom. Vi trenger å stikke fingeren i jorda og se hvordan det hele henger sammen, og dette er steinbra, sa Bollestad i sin tale – før hun gikk ned av podiet, stakk spaden i jorda og plantet et epletre sammen med bybonde og daglig leder Andreas Capjon i U.reist.

Bollestad roste både utbygger og andre samarbeidspartnere som har vært med og fått realisert takhageprosjektet på Økern Portal.

Byggherre er Oslo Pensjonsforsikring, som er Oslo kommunes eget livsforsikringsselskap og som har en en eiendomsportefølje på 750.000 kvadratmeter.

— Vi har en ambisjon om at vi med dette taket vil skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Her kan folk gå på søndagstur, dyrke egne grønnsaker i parsellhagene, eller bare nyte utsikten. Hit kan også barnehager og skoler kommer for utflukt og undervisning, sier eiendomssjef Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) til Byggeindustrien.

Han peker også på at taket vil ha en viktig funksjon i forhold til fordrøyning.

– Når det kommer store mengder med nedbør i løpet av kort tid vegetasjonen bidra til å fange opp regnet. Vannet vil bli magasinert slik at planter og trær nyttiggjør seg vannet. På den måten kommer det mindre vann i avløpssystemet, sier han.

Satser på urbant landbruk

Selskapet U.reist har de siste årene vært med på flere etableringer av landbruk i byen, deriblant på Loseter i Oslo og på taket på Clarion Hotel The Hub. Sammen med Felleskjøpet, som er deres majoritetseier, har U.reist stått for etableringen og skal drifte takhagen på Økern Portal.

Daglig leder og gründer Andreas Capjon er svært tilfreds med at det grønne taket skal bli tilgjengelig for folk flest, og ikke bare de som jobber i bygget.

– Vi vet at det er mange byfolk som har lyst til å komme nærmere jorda, der hvor maten kommer fra. Det at vi kan ta takarealene i bruk åpner for helt nye muligheter i en by der det er lite plass på bakken. Vi gleder oss skikkelig til å komme i gang, sier han til Byggeindustrien.

Capjon understreker også at det er et enormt potensial i ubenyttede takflater i Oslo og andre byer som kan tas i bruk til urbant landbruk.

Bikuber og parsellhager

I selve bygget vil det åpne ni ulike spisesteder. Restaurantene vil servere frukt og grønt som er dyrket på taket, og til dette er det satt av et eget område. Det vil også bli utplassert bikuber som kan produserer 120 kilo honning i løpet av ett år. I tillegg vil naboer med grønne fingre få muligheten til å utfolde seg på Oslos nye takpark gjennom parselhagene.

Telia, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet er blant virksomhetene som flytter inn i bygget. Om lag 3.000 mennesker vil arbeide i Økern Portal.

Byggeindustrien kommer med mer stoff om Økern Portal i utgave nr 14, under tema Grønn bygging.