Oppdal Innovasjonssenter. Illustrasjon: Pir II

La ned grunnstein for Oppdal Innovasjonssenter

Torsdag la distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ned grunnsteinen for Oppdal Innovasjonssenter.

- Oppdal Innovasjonssenter skal bidra til videreutvikling og verdiskaping i hele Oppdal-regionen. Det skal bli et viktig bidrag i arbeidet for å utnytte både de menneskelige og naturgitte ressursene som finnes her - og det på en måte som når opp i en nasjonal, og stadig mer globale konkurranse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Innovasjonssenteret får en bred sammensetning av leietakere som representerer et mangfold av bedrifter som kan ha gjensidig utbytte av å være i et miljø hvor delingskultur og erfaringsutveksling står sentralt.

- Nasjonalparken Næringshage og Oppdal kommune arbeider tett sammen for å legge til rette for utvikling og vekst for nytt og etablert næringsliv i hele regionen. Oppdal Innovasjonssenter blir et svært viktig bidrag i dette arbeidet, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Lihaug Selbæk.

Oppdal Innovasjonssenter ligger i sentrum av Oppdal, og blir på 5.500 kvadratmeter fordelt på fem etasjer inklusive kjeller og mesanin.

Det blir kontorfellesskap med faste og fleksible arbeidsplasser for enkeltpersoner, småbedrifter og litt større team. Det etableres «co-working spaces», og legges til rette for læring, utviklings- og forskningsaktiviteter. Bygget vil også romme et klatre/buldresenter, butikker og areal for å vise fram det som tar form i huset og ellers i regionen.

Bygget skal stå ferdig ved årsskiftet 2020/2021.