Kuttet trening, halverte sykefraværet

Papirmassefabrikken Södra Cell på Tofte i Hurum har det siste året halvert sykefraværet etter å ha byttet ut tilbud om trening med tiltak som fokuserer på risikogruppene.

 

Sykefraværet ved den døgnkontinuerlig bemannede papirfabrikken lå på 6,3 prosent ved utgangen av 2009. I september i år var sykefraværet på 3 prosent.

HMS-ansvarlig Kjell Even Misfjord sier til Dagens Næringsliv at tett kontakt mellom lederne og bedriftshelsetjenesten er den viktigste årsaken til fallet i sykefraværet.

Samtidig kuttet bedriften et tilbud om organisert trening for de ansatte – fordi det bare nådde de som trente i utgangspunktet, og ikke ga målbare resultater.

Målet i IA-avtalen (avtalen om et inkluderende arbeidsliv) mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, er en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent fra 2001-nivå til et sykefravær på maksimalt 5,6 prosent.

I årets tredje kvartal var sykefraværet i industribedriftene samlet på 4,6 prosent, etter en nedgang på nær 20 prosent fra samme kvartal året før.

Totalt lå sykefraværet i Norge på 6,3 prosent i årets andre kvartal, mens det samlede sykefraværet for tredje kvartal legges fram 20. desember.