. I januar gjennomførte Gjøco, Opticon Solutions og Norske Skog Saugbrugs, det første fullskala testprosjektet med den nye epoksysparkelen. Sparkelen kan sprøytes jevnt på vertikale flater uten at den siger eller drypper.
. I januar gjennomførte Gjøco, Opticon Solutions og Norske Skog Saugbrugs, det første fullskala testprosjektet med den nye epoksysparkelen. Sparkelen kan sprøytes jevnt på vertikale flater uten at den siger eller drypper.Foto: Norske Skog Saugbrugs

Kuttet tidsbruken fra ni til to dager med spraybar epoksysparkel

Gjøco, Norske Skog og Opticon Solutions står bak utviklingen av en spraybar epoksysparkel som kan påføres vertikale betongflater. Nylig gjennomførte selskapene et testprosjekt med oppløftende resultater.