Kunnskapsbæreren

Over 400 personer var tirsdag med på å feire 60-årsjubileet til Byggforskserien. Den store oppslutningen om arrangementet viser på en god måte hvor viktig denne institusjonen har vært for norsk byggenæring gjennom seks tiår.

Byggforskserien så dagens lys i 1958 – i en tid hvor det fortsatt foregikk en massiv oppbygging av boliger i Norge. Dette fordret fokus på kunnskap og kvalitet - og ikke bare på volum. Med Byggforskserien startet man med dette viktige kunnskapsarbeidet. Erfaringene som utviklet seg gjennom dette arbeidet var i stor grad med på å forme måten vi bygget på, hvilken kvalitet vi skulle bygge etter og har dermed også vært med på å utdanne landets utførende håndverkere og vært basisen for en viktig kunnskap og for utviklingen av hvilke krav vi skulle bygge etter.

Etter hvert fikk staten et stadig større ansvar for utarbeidelse og innføring av byggeregler og hvilke krav man skulle følge. Byggforskserien ble da en garantist for at de næringen fikk et verktøy, eller rett og slett en god bruksanvisning, på hvordan man skulle bygge etter et tidvis komplisert regelverk.

Det er et grundig og kunnskapsbasert arbeid over tid – med stadige utbedringer og nyvinninger, som har gitt resultatet som i dag utgjør Byggforskserien. Mange dyktige ansatte har sammen med næringens aktører utviklet gode verktøyer, som i stor grad også brukes – av alt fra de store entreprenørene til de små håndverksbedriftene. Man har hele tiden utviklet konseptet – og hvordan kompetansen blir formidlet – via store permer med informasjon til nettbaserte løsninger.

Det mest imponerende med Byggforskserien er ikke at de har eksistert i 60 år - men at de hele tiden har klart å holde denne kunnskapsbasen like aktuell gjennom alle de seks tiårene. Denne kompetansebanken er like viktig i dag som på 50- og 60-tallet - og om de også for fremtiden klarer å omstille seg og fortsetter å klare å være det verktøyet næringen trenger for å kunne bygge riktig - og ikke minst i seg selv være med å heve kompetansen og produktene næringen leverer - vil den stå like sterkt 60 år frem i tid. Dette vil kanskje kreve større omstillinger enn vi har sett de siste tiårene – og nå vil fokus på blant annet bærekraft og digitalisering bli avgjørende. Det er selvsagt fullt mulig å få til, i hvert fall om man får til en god fortsettelse av samspillet man har hatt sammen med resten av næringen.