Ill. MER Arkitektur AS/Vy Communication/Eve Images

Ill. MER Arkitektur AS/Vy Communication/Eve Images

Kruse Smith bygger leiligheter for OBOS i Bergen

Kruse Smith har signert avtale med Sandsli Boligutvikling (50 prosent OBOS Nye Hjem, 25 prosent Stadsporten og 25 prosent EGD Property), om bygging av fire leilighetsbygg med til sammen 70 leiligheter og et samlet bruksareal på 5.200 kvadratmeter.

Byggene, som er på fire og fem etasjer, fordeler seg over to byggetrinn med to bygg i hvert trinn.

- Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med denne kontrakten sammen med Sandsli Boligutvikling. De er en profesjonell byggherre som stiller strenge krav til entreprenørene de samarbeider med. Det passer oss godt, sier Kruse Smiths distriktsleder i Bergen, Lars Tore Ringstad, i en pressemelding.
Byggeprosjektet som starter opp, er siste del i utviklingen av Sandsliåsen.

De fire lavblokkene kles med tegl.

- Prefabrikasjon av yttervegger, bæresystem og badekabiner bidrar til høy effektivitet og rask bygging. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av halvannet år, skriver entreprenøren.
- Det er en kort byggetid, men ved hjelp av en godt gjennomarbeidet fremdriftsplan og digital oppfølging av alle fag og faser får vi svært god kontroll med både fremdrift og kvalitet på byggeplassen. Det sikrer at vi leverer til riktig kvalitet og tid, utdyper Kruse Smiths disktiksleder.

Priskonkurransen på leiligheter i området er tøff, og for byggherre Sandsliåsen Boligutvikling var det avgjørende for igangsettelse å fremskaffe en forsvarlig byggekostnad.

- Kruse Smith har gitt oss god hjelp i å utvikle prosjektet og har bidratt til at vi har kommet i mål med en byggekostnad som gjør det mulig å realisere prosjektet. Folkene i Kruse Smith har vært svært løsningsorienterte på vegne av våre målsettinger og utfordringer. Med signaturene på plass, ser jeg frem mot å komme i gang med siste byggetrinn, forteller Roger Wiksnes, prosjektsjef i OBOS Nye Hjem. Prosjektet kommer for salg i juni, og OBOS ønsker gjennom produktene OBOS Bostart og OBOS Deleie å tilby nye boligkjøpsmodeller som gjør det enklere for førstegangskjøpere å komme inn i markedet.
Oppstart av prosjektet er satt til desember 2021. Kontraktsverdien er på cirka 150 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Arkitekt for prosjektet er MER Arkitektur AS.

Fra venstre Jorunn Nerheim (prosjektdirektør i OBOS Stor-Bergen), Tor Fredrik Müller (CEO i EGD Property) og Lars Tore Ringstad (distriktsleder i Kruse Smith). Foto: Roger Wiksnes

Fra venstre Jorunn Nerheim (prosjektdirektør i OBOS Stor-Bergen), Tor Fredrik Müller (CEO i EGD Property) og Lars Tore Ringstad (distriktsleder i Kruse Smith). Foto: Roger Wiksnes