Ill. Selvaag Bolig/EVE Images

Kruse Smith bygger boligprosjekt for Selvaag på Lørenskog

Kruse Smith har signert avtale med Selvaag Bolig om bygging av boligprosjektet Silkeføret på Lørenskog, tett ved det nye innendørs skianlegget SNØ.

B oligprosjektet har til sammen 118 leiligheter fordelt på fem bygg. Byggene er på mellom fire og fem etasjer, med en felles parkeringskjeller som forbindelse.

– Vi synes det er veldig hyggelig å kunne realisere dette spennende prosjektet sammen med Selvaag Bolig. I prosjektet innfører vi vårt egenutviklede digitale planleggingsverktøy, iPG, som vi er trygge på vil gi store gevinster i fremdriften for alle involverte, forteller Tommy Jahnsen, regiondirektør for Kruse Smith Øst, i en pressemelding.

iPG (Integrert Prosjektgjennomføring), er en metode, kombinert med teknologi som skal hjelpe prosjektledelsen til å holde oversikt, sortere tilgjengelig informasjon og gjøre riktige valg på riktig tid.

På Silkeføret er Kruse Smith i full gang med grave- og sprengningsarbeider, og betongarbeidet har akkurat startet.

Selvaag Bolig har stor tro på prosjektet.

– Det er et prosjekt med mange gode kvaliteter både bygningsmessig og for uteområdet.

Plasseringen er høyt og luftig tett ved skogen og med et flott gatetun og avslapningssoner rundt boligene. I tillegg er det godt tilrettelagt for gående og syklende, og nær Lørenskog stasjon med enkel transport til Oslo eller andre steder. Jeg har klokketro på at dette blir et fint og attraktivt sted å bo, sier prosjektdirektør i Selvaag Bolig, Lars Lund Mathisen i meldingen.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og har en totalramme på 248 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. I tillegg til realisering av byggene omfatter også entreprisen offentlig torg og ballplass. Planlagt overtakelse er i 2022.