Kronprinsen ble tatt i mot av rektor ved UiO Svein Stølen, museumsdirektør Tone Lindheim og Klimahusleder Brita Slettemark. Foto: UiOFoto: UiOFoto: UiO

Kronprinsen åpnet Klimahuset

- Dette huset kan spille en stor og viktig rolle i å inspirere og engasjere til endring i bærekraftig retning, til å bygge håp om at det nytter, sa Kronprins Haakon da han tirsdag åpnet Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Oslo.

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo: Utdanning, forskning og formidling av kunnskap og innovasjon. Og våre studenter er pådrivere for et grønt engasjement. Det gir meg en urokkelig tro på fremtiden. De unge kommer til å gjøre det bedre enn oss, uttalte rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, under åpningen.

I Klimahuset kan du lære om hvordan jordas klimasystemer fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra. Utstillingen er designet for å vekke undring og stimulere til engasjement og tilbyr formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Huset skal også romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer.

Rundt 50 gjester var til stede da Kronprins Haakon fikk overrakt en frøpose av museumsdirektør Tone Lindheim. Deretter foretok Kronprinsen den høytidelige åpningen av Klimahuset ved å drysse en håndfull frø av myrhatt i fuktig jord.

Museumsdirektør Tone Lindheim takket investor Jens Ulltveit-Moe og øvrige sponsorer og samarbeidspartnere for rause gaver som har muliggjort det nye utstillingshuset. Klimahuset er finansiert av Umoe AS med en gave på 70 millioner kroner. Totalt budsjett er 90 millioner, inkludert bygg, utstillinger og uterom. Driften av huset er også basert på støtte fra offentlig og privat sektor.

- Det er en glede å gi dette bygget. Vi opplever to kriser i dag. Den ene er pandemien, den andre er klimakrisen. Det som gir håp for fremtiden er hvor fort regjeringen og Stortinget har reagert på pandemien. Det viser at når vi har kunnskap og er utfordret, så gjør vi noe. Når det gjelder klimakrisen, er inntrykket det motsatte, sa Jens Ulltveit-Moe ved åpningen.

Klimahuset åpner for publikum onsdag 17. juni.For å besøke

Fakta om Klimahuset:
* Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og stod ferdig mars 2020, men åpningen ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

* Byggherre er Universitet i Oslo ved Eiendomsavdelingen. * Totalentreprenør er Seby AS.

* Bruksarealet er på 650 kvadratmeter.

* Totalt budsjett for Klimahuset er på 90 millioner kroner, inkludert bygg, utstillinger og uteområder.

* Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.

* Landskapsarkitekt: Atsite.

* Utstillingsdesign: SixSides.

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.