Rivningsarbeidet på tomta er snart ferdig, men prosjektleder Hans Petter Brandal har en krevende tomt å arbeide på med en fjellskrent rett bak når Veidekke skal bygge badeland i Ålesund sentrum.Badeland innvendig sett fra stupetårnet. Ill. Invit arkitekterSlik blir Ålesund bybad sett fra sør med boligblokkene i bakkant. Ill. Invit arkitekter

Krevende badeland for Veidekke i Ålesund

En krevende tomt med en skole på den ene siden, boliger på den andre og en bratt fjellskrent i bakkant og bygging av et badeland med spesielle krav til materialbruk gjør 344-millioners jobben Veidekke har fått
i Ålesund til en krevende oppgave.

– Det er komplekst å bygge et badeland, og når i tillegg tomten er krevende og ligger midt i et bymiljø er det en utfordrende jobb. Men med god kontroll og oppfølging underveis skal vi klare denne jobben også, sier Hans Petter Brandal, Veidekkes prosjektleder på byggingen av badeland med tilhørende boligblokker ved Utstillingsplassen i Ålesund.

Tomt til én krone

Det er Brødrene Jangaard AS, kjent klippfisktilvirker, hotelleier og eiendomsutvikler i Ålesund som er byggherre for prosjektet. De kjøpte den spesielle tomta av Ålesund kommune for én krone med betingelse av at de skulle bygge et badeland til glede for byens befolkning. Tomta består av et gammelt stallanlegg i forkant som ble bygd tidlig på 1900-tallet for å huse hestene til dem som kom på landbruksutstillinger i byen. Over har det vært skoleplass til gamle Nørvøy skole som nå er i bruk av voksenopplæringen og en gymsal som har tilhørt skolen.

Ålesund bybad vil blant annet få 50-meters basseng, basseng med stupetårn, bølgebasseng og terapibasseng og vil få direkte adkomst til den nylig bygde parkeringstunnelen.

I bakkant av tomta og delvis oppå badeanlegget skal det bygges tre boligblokker med 36 leiligheter i ulik størrelse. Disse blir liggende helt bak mot byfjellet Aksla der den kjente Fjellstua ligger på toppen.

Betongstart i februar

– Vi startet rivingen av stallanlegget og gymsalen i starten av oktober. I begynnelse av november starter grunnarbeidet med boring, sprenging og massetransport av rundt 30.000 kubikkmeter fjell før vi kan starte selve byggearbeidet i februar, forteller Brandal.

Veidekke har fått totalentreprise på prosjektet med unntak av fjellsikring i fjellskråningen i bakkant som utføres av Implenia på oppdrag av Ålesund kommune og byggherren. Dette er et utsatt område der det har gått mindre steinsprang tidligere. Nå skal fjellet sikres og boltes og det skal settes opp et solid gjerde som skal fange opp eventuelle løse steiner som måtte komme. Underveis i tomtearbeid og byggeperiode skal fjellet jevnlig kontrolleres av geolog.

Korrosjon en utfordring

– Vi har satt bort rivings- og saneringsarbeidet til AF Decom, men skal selv ta hånd om grunnarbeid og betongarbeid. Å bygge et badeland som har et tøft inneklima med damp og klor er krevende. Særlig viktig er det å ha kontroll på alt innfestingsmateriale slik at det ikke oppstår korrosjonsproblemer slik det har gjort i flere badeanlegg, sier han.

– Vi har også andre utfordringer på tomta slik det ofte er når byggingen skjer i et bymiljø, fortsetter Brandal. Det er trangt slik at det blir krevende med logistikk og varelevering, og i tillegg må vi forsøke å holde et lavest mulig støynivå når det er boliger og et skolemiljø tett inntil.

Regionalt samarbeid

Kontrakten på 344 millioner kroner eksklusive merverdiavgift for badeland og boliger er et stort prosjekt for Veidekke, og de har valgt å gjøre dette til et samarbeidsprosjekt mellom regionene Møre og Romsdal, Bergen og Sogn og Fjordane. På topp i prosjektet vil over 100 personer være engasjerte på byggeplassen, og ferdigstillelse er planlagt på nyåret 2021.

– Det blir en spennende og hektisk periode, men det er mye morsommere for en byggingeniør å være med på noe slikt som dette og som også kommer folk flest i Ålesund til gode enn å skulle bygge for eksempel en lagerhall, sier prosjektleder Hans Petter Brandal.