Kravet om fysisk oppmøte på generalforsamling i borettslag kan bli opphevet

Regjeringen foreslår å fjerne dagens absolutte krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte i borettslag og sameier.

Forslaget pålegger ikke noen til å gå over til digitale møter, og styret alene skal ikke kunne bestemme hvordan årsmøtet gjennomføres.

Det legges derfor opp til at minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst 10 prosent av stemmene, kan kreve at møter gjennomføres med fysisk oppmøte.

– Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som bor i et sameie eller borettslag, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også å fjerne lovens krav om at styret må ha forhåndssamtykke fra andelseierne for å sende meldinger på epost.